شناسهٔ خبر: 10528 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

درس‎گفتار هم تخيّلی؛ از شناخت تا معناسازی برگزار می‎شود

درس‎گفتار هم تخيّلی؛ از شناخت تا معناسازی در خانه هنرمندان ایران برگزار می‎شود.

به گزارش «فرهنگ امروز» به نقل از خانه هنرمندان ایران؛ معاونت پژوهشی و آموزشی خانه هنرمندان «درس‎گفتار هم تخيّلی؛ از شناخت تا معناسازی» را با تدریس احمد پاکتچی برگزار برگزار مي کند.

با دانش امروزی، هم دوگانگی ميان عينيت و ذهنيت مورد انتقاد است و هم گسستگی ميان انتزاع، توهم و تخيّل. در اين درسگفتار، اصطلاح تخيّل را در کاربردی گسترده برای همه اين اقسام سه گانه که معتقديم مرزی نيز بين آنها وجود ندارد، به کار خواهيم برد.

به ديگر سخن ما در دنيايی زندگی نمی کنيم که تلاش داريم آن را بشناسيم، ما در دنيايی زندگی می کنيم که نه تنها به عنوان مجموعه ای از انسان ها هم می کوشيم آن را بشناسيم و هم خود در ساختن آن مؤثر هستيم، بلکه سازنده جدی آن نيز هستيم و لذا برآيند آنچه دريافت می کنيم و آنچه می سازيم، قوام گرفتن معناهايی برای زندگی هايمان است.

به نظر می رسد محور اصلی يک نظريه مدون درباره دنيایی که آن را می سازيم بر محور تخيّل ـ آن هم با ويژگی جمعی ـ است؛ می دانيم هم برای دريافت از جهانی که در آن زندگی می کنيم و هم برای ساختن و پرداختنِ آن، اين قوه تخيّل انسان است که کارکردی محوری دارد و اکنون در اين درسگفتارها ها، از سويی کوشش می شود اين نظريه ذيل عنوان هم تخيّلی به عنوان نظريه ای مدون ارائه شود و از سوی ديگر، دورنمايی به دست داده شود که تا اندازه ای اين نظريه بتواند در تحليل دستاوردهای فرهنگی از هنر تا روابط اجتماعی مؤثر افتد.

 

زمان: شنبه ها (از ۵ بهمن) –  ساعت ۱۶ تا ۲۰

سالن استاد اميرخانی

شماره تماس براي پيش ثبت نام :۸۸۳۱۰۴۶۳ - از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰

مهلت ثبت نام: تا پنج شنبه ۳ بهمن ماه

نظر شما