شناسهٔ خبر: 11443 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

مصوبات جدید شورای گسترش آموزش عالی اعلام شد

شورای گسترش آموزش عالی، تازه ترین مصوبات خود را اعلام کرد که بر اساس آن دانشکده باستان‎شناسی در شوش ایجاد می‌شود.

به گزارش «فرهنگ امروز» به نقل از مهر؛ شورای مصوبات شورای گسترش وزارت علوم در خصوص پردیس ارس دانشگاه تهران، پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ايجاد دانشكده باستان شناسي در شوش، ايجاد مؤسسه آموزش عالي علمي ـ كاربردي ميراث فرهنگي، پردیس دانشگاه زابل و تغییر نام دانشگاه قائن اعلام شد.

این شورا با انفكاك دانشكده هاي فني و مهندسي، علوم پايه و علوم انساني قائن از دانشگاه بيرجند و ارتقاء آن به دانشگاه همچنين با تغيير نام دانشگاه قائن به دانشگاه بزرگمهر قائنات موافقت قطعي به عمل آورد.

شورای گسترش با پذيرش دانشجو در دوره دكتري رشته هاي حقوق خصوصي، حقوق جزا و جرم شناسي، حقوق عمومي، علوم و صنايع غذايي، مهندسي منابع آب، سازه هاي آبي، اصلاح نژاد دام، علوم اقتصادي، حسابداري، مديريت گرايش مديريت بازاريابي بين المللي، مديريت مالي، مديريت سيستم ها، مديريت رسانه، مديريت رفتار سازماني، مديريت منابع انساني، جغرافياي طبيعي گرايش ژئومورفولوژي در برنامه ريزي محيطي، فيزيولوژي ورزشي، آموزش زبان انگليسي، مهندسي محيط زيست و آب و فاضلاب در پرديس دانشگاهي ارس دانشگاه تهران براي سال تحصيلي ۹۴ـ۹۳ با ظرفيت ۵۰ درصد روزانه (مازاد بر رايگان) موافقت به عمل آورد و ادامه پذیرش منوط به تأمین شرایط علمی و آموزشی شد.

این شورا با تمديد پذيرش دانشجو در دوره دكتري رشته هاي مهندسي برق، مهندسي مكانيك، مهندسي عمران و مهندسي كامپيوتر در سال تحصيلي ۹۴ـ۹۳ در پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیر کبیر موافقت به عمل آورد و ادامه پذیرش منوط به تأمین شرایط علمی و آموزشی شد.

شورای گسترش آموزش عالی با ايجاد دانشكده باستان شناسي در شوش وابسته به دانشگاه شهيد چمران اهواز و ايجاد مؤسسه آموزش عالي علمي ـ كاربردي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري وابسته به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري  موافقت قطعي به عمل آورد.

همچنین این شورا با تمديد پذيرش دانشجو در دوره كارشناسي رشته حقوق در پرديس دانشگاهي دانشگاه زابل براي سال تحصيلي ۹۴ـ۹۳ را تصویب کرد و ادامه پذیرش منوط به تأمین شرایط علمی و آموزشی شد.

نظر شما