شناسهٔ خبر: 12633 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

لیبرالیسم سیاسی

کتاب لیبرالیسم سیاسی موضوع اساسي کتاب «لیبرالیسم سیاسی»، چونان بازنگری روزآمد کتاب نظريه‌ئي در بارۀ عدالت، بررسی امکانِ پایداریِ جامعه‌ئی است که با اصول عدالت سامان یافته است، اين‌ بررسي در چارچوب تأكيد خاص رالز بر برداشت سياسي از عدالت، يا روشن‌ سازي عدالت سياسي، و تصحيح پاره‌ئي از نكات كتاب نظرية ئي در بارة عدالت روي مي‌دهد تا ليبراليسم ويژة رالز، به نام ليبراليسم سياسي، را در برابر ليبراليسم‌هاي فراگير ديگر تجسم بخشد.

نام کتاب: لیبرالیسم سیاسی

تالیف: جان رالز

ترجمه: موسی اکرمی

ناشر: ثالث

چاپ: اول 1392

تعداد صفحات: 532

قیمت: 27000 تومان

 تبیین رالز از لیبرالیسم در این کتاب، در برابر برداشت‌های پیشین از عدالت، به دنبال دستیابی به اجماع میان شهروندان معقول و عقلاني، و همچنين آزاد و برابر، بدون ‌تمسُّك به هر گونه خاستگاه آموزه‌ییِ فراگیر و ارزش‏های به‌اصطلاح ژرف استعلايي است، يك اجماع همپوش براي دستيابي به يك رژيم دموكراتيك استوار بر قانون اساسي، در جامعة برخوردار از تكثر آموزه‌هاي معقول ديني يا فلسفي يا اخلاقي، تا شرايط منصفانة همكاري اجتماعي به بهترين شكل تحقق ‌يابند.

این کتاب در سه بخش با عناوین «لیبرالیسم سیاسی: عناصر اساسی»، «لیبرالیسم سیاسی: سه انگاره اصلی» و «چاچوب نهادین» تهیه شده که هر کدام از این بخش‌ها دارای درس‌گفتارهای متعددی هستند؛ عناوین این درس‌گفتارها عبارتست از : انگاره های بنیادین، توان‌های شهروندان وبازنمایی آنها، برساختی انگاری سیاسی، انگاره‌ی اجماع هم‌پوش، تقدم حق و انگاره‌های خیر، انگاره‌ی عقل عمومی و آزادی‌های اساسی و تقدم آن‌ها.

کتاب «لیبرالیسم سیاسی»  با واژه نامه پارسی به انگلیسی، واژه‌نامه‌ی انگلیسی به پارسی، نمایه‌های نام‌ها و نمایه موضوعی به پایان می رسد.

برچسب‌ها:

نظر شما