شناسهٔ خبر: 16709 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

تشریح وضعیت دانشجویان ایرانی در اوکراین، نروژ و سوریه

رئیس سازمان امور دانشجویان وضعیت تحصیلی دانشجویان در نروژ، اوکراین و سوریه را تشریح کرد و گفت: طی تماس‌ها و پیگیری که داشتیم هیچ دانشجوی ایرانی در کشور نروژ به سفارتخانه مراجعه نکرده که اعلام کند وی را اخراج کرده اند.

به گزارش «فرهنگ امروز» به نقل از مهر؛ مجتبی صدیقی در خصوص وضعیت تحصیلی دانشجویان در اوکراین و سوریه گفت: در سوریه دانشجویی نداریم.

وی در مورد دانشجویان ایرانی دراوکراین نیز گفت: زمانی بحث اوکراین مطرح شد ولی خیلی مساله جدی نبود اوایل دانشجویان مطرح کردند که اگر نتوانند ادامه دهند در داخل کشور چه تمهیداتی اندیشیده شده است اما بحث جدی که مشکل ایجاد کند رخ نداد.

رئیس سازمان امور دانشجویان درمورد آخرین پیگیری‌ها از وضعیت تحصیلی دانشجویان دیگر در نروژ که عنوان شده بود اخراج شده اند گفت: طی تماس هایی که داشتیم خبر جدیدی نیست و هیچ دانشجویی هم به سفارتخانه مراجعه نکرده که اعلام کند وی را اخراج کرده اند.

وی افزود:  فقط یک تعداد دانشجوی ایرانی هستند که پذیرش داشته ولی ویزا نگرفته‌ و از ایران خارج نشده اند. دلیل آن نیز سخت گیری هایی است که کشور نروژ در رشته های تحصیلی دارد. ولی در مورد دانشجویانی که در کشور نروژ هستند اخراجی صورت نگرفته است.

نظر شما