شناسهٔ خبر: 20438 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

برگزاری نخستین جلسه شورای مرکزی نشریات دانشجویی

نخستین جلسه شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی پس از دوازدهمین انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی، برگزار شد.

به گزارش «فرهنگ امروز» به نقل از مهر، نخستین جلسه شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی با معرفی اعضای جدید و با حضور ضیا هاشمی - معاون فرهنگی وزارت علوم برگزار شد.

در این جلسه، ضمن بررسی استعلامات واصله از دانشگاهها و تنظیم پاسخ با مشورت اعضاء، نمایندگان و مدیران مسئول نشریات دانشجویی از اشکان یوسفی و محمد تاج الدینی نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی در دوره گذشته تقدیر و میلاد بیگی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و محسن غریبی از دانشگاه مازندران طی حکمی از سوی ضیاء هاشمی - معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و رئیس شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی به عنوان نمایندگان جدید معرفی شدند.

اعضای جدید برای مدت یک سال به عنوان عضو دانشجویی شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی منصوب شدند.

از اهم وظایف اعضای دانشجویی شورای ناظر بر نشریات دانشگاهی که در احکام آمده می توان به حضور همراه با حق رای در جلسات شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی، تلاش در جهت ارتقاء همه جانبه نشریات دانشگاهی و وظایف و اختیارات محوله به شورای مرکزی ناظر موضوع ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی اشاره کرد.

نظر شما