شناسهٔ خبر: 21991 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

هرمنوتیک

هرمنوتیک هرمنوتیک تلاش دارد از دل پرسش‌های بنیادین هرمنوتیک فلسفی در اندیشه‌های شلایرماخر و دیلتای و با نگاهی تاریخی به زمینه‌های شکل‌گیری چرخش هستی‌شناختی هرمنوتیک نزد هایدگر به آنها پاسخ دهد.

نام کتاب: هرمنوتیک

نویسنده: ژان گروندن

مترجم: محمدرضا ابوالقاسمی

ناشر: ماهی،1393

تعداد صفحه: 131

قیمت: 7 هزار و 500 تومان

 

فرهنگ امروز: «چگونه به مدد هرمنوتیک می‌توان هستی را بازیافت و بر نیهیلیسم غالب شد؟ بر چه اساس میتوانیم بگوییم فهم ما درست است یا خیر؟» این‌ها پرسشهایی است که ژان گروندن نویسنده کتاب

گروندن در مقدمه كتاب بحث خود را با بيان سه معناي هرمنوتيك آغاز مي‌كند و در آخرین فصل، پژوهش خود را با ذكر هفت تلقی اصلي از رابطه واقعيت و حقيقت به پايان میبرد. او نويسندهای فرانسوی است كه كتاب را به دو زبان فرانسه و آلمانی نگاشته است.  محمدرضا ابوالقاسمی نیز برای ترجمه كتاب از هر دو متن استفاده کرد. دو سال قبل، كتاب ديگري نيز از همين نويسنده با عنوان درآمدی به علم هرمنوتيك فلسفي با ترجمه محمدسعيد حنايی كاشانی منتشر شد. هرچند اين كتاب مختصرتر از اثر ديگر او است، اما از آگاهی‌هایی برخوردار است كه میتواند در پايان خواننده را صاحب ديدی جامع در باب جريان فكری نسبتا نوظهور هرمنوتيك كند.
در بخشی از کتاب می‌خوانیم «... هرمنوتیک سوءظن نسبت به معنا آن‌گونه که خودش را به ما عرضه می‌کند، ظنین است و می‌گوید چه‌بسا معنا از آگاهی سوءاستفاده  کند. آنچه حقیقت به نظر می‌رسد، چه‌بسا صرفاً خطا، کذب یا سقمی سودمند باشد  لذا بر هرمنوتیکِ سوءظن است که در کنه آن کند‌وکاو کند. این کند‌وکاو می‌تواند ایدئولوژیک، اجتماعی، روانی و ساختاری باشد. «علمای سؤءظن از قبیل فویرباخ، مارکس، نیچه، فروید و ساختارگرایان مدافع چنین هرمنوتیکی هستند. این تفسیر فروکاهنده، که در برابر هرمنوتیک موسع و غایت‌شناختیِ اعتماد قرار می‌گیرد، دیگر سعی در فهم ندارد، بلکه هدفش تبیین پدیده‌های آگاهی است و مکنونات واپس‌رانده را می‌جوید و، به طور معمول، از الگوهای تبیینی علوم دقیق الهام می‌گیرد. (ص 87)

 

 

 

نظر شما