شناسهٔ خبر: 34620 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

بهره‌گیری از ظرفیت موقوفات در حوزه‌های علمی و نخبگانی

استفاده از ظرفیت موقوفات در حوزه‌های علمی و نخبگانی در جلسه کمیسیون نخبگان و آینده‌نگاری علم و نوآوری بررسی شد.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از فارس؛ جلسه ۲۵ کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در این جلسه و در ادامه بررسی پیش نویس احکام کلی برنامه ششم توسعه در بخش امور نخبگان و گزارش بنیاد ملی نخبگان مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.

در احکام پیشنهادی ارائه شده از سوی ستاد اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان، به عنوان مسئول تدوین احکام پیشنهادی بنیاد ملی نخبگان برای برنامه ششم توسعه کشور موضوعاتی مانند تدوین و استقرار نظام تعریف نهادهای تخصصی- حرفه ای نخبگانی، بسترسازی لازم  به منظور ایجاد و توسعه نهادهای کارگزاری منابع انسانی متخصص و نهادهای مشاوره‌ای تخصصی غیردولتی، تدوین و اجرای سند بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و موقوفات در حوزه‌های علمی-فناوری و نخبه پروری و اجرای آن، حمایت از ایجاد شبکه‌های شرکت‌های دانش بنیان و تدوین برنامه جامع فرهنگی نخبگان و استعدادهای برتر با تاکید بر الگوی سبک زندگی اسلامی- ایرانی مورد تاکید قرار گرفته است.

 در ادامه جلسه نیز اعضای کمیسیون ضمن بررسی ۱۳ بند ماده واحده پیشنهادی بنیاد ملی نخبگان برای برنامه ششم توسعه، به ارائه نظرات خود در زمینه توجه به تجربیات کشورهای دیگر در حوزه تعلیم و تربیت دانش آموزان، جانمایی احکام پیشنهادی در مواد موجود در برنامه های توسعه، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تأسیس موزه و نمایشگاه‌های علم و فناوری و ایجاد مراکز رشد دانش آموزی در کنار هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای آموزش و پرورش پرداختند.

همچنین در این جلسه نسرین سلطانخواه، رئیس کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری گفت: تاکنون احکام پیشنهادی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و بنیاد ملی نخبگان در جلسات کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفته که تلاش شده است با نزدیک کردن پیشنهادها به یکدیگر ضریب اطمینان لحاظ شدن  این موارد به برنامه مصوب ششم توسعه کشور افزایش یابد.

نظر شما