شناسهٔ خبر: 34940 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

در صدور مجوز به تشکلهای دانشجویی بیشتر دقت می‌کنیم

رئیس دانشگاه امیرکبیر گفت: برای پرهیز از سیاست بازی در دانشگاهها باید با دقت بیشتری برای تشکلهای دانشجویی مجوز صادر کرد.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ سید احمد معتمدی  با اشاره به دیدار روز گذشته اساتید و اعضای هیات علمی دانشکاه های با مقام معظم رهبری گفت: مقام معظم رهبری مانند تمام دیدارهایی که با دانشگاهیان دارند در جلسه روز گذشته توصیه هایی را در حوزه های مختلف علمی، آموزشی و فرهنگی مطرح و بر موضوع پژوهش، مبانی علوم انسانی و رشد علمی تاکید کردند.

وی افزود: با توجه به فرمایشات رهبری هدف اصلی همه اساتید و دانشگاهیان باید این باشد که رشد و ارتقاء علمی در دانشگاه ها وجود داشته باشد.

وی گفت: نکته مهمی که مقام معظم رهبری همیشه به آن اشاره کرده اند و در دیدار روز گذشته هم بار دیگر بر آن تاکید کردند، موضوع عدم سیاست زدگی و سیاسی کاری و پرهیز از حاشیه ها در دانشگاه ها بود. در این راستا همه دانشگاهیان و مدیران آموزش عالی باید از حرکت هایی که باعث فراهم شدن موجبات سیاسی کاری می شود و یا در جهت اهداف جناح و گروه خاصی باشد دوری کنند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: تمام تشکل های دانشجویی نیز باید تلاش کنند تا فعالیت های آنها در راستای جناح و یا گروه خاصی نباشد و تبدیل به حاشیه و سیاسی کاری نشود. ما هم در صدور مجوزها بیشتر دقت خواهیم کرد که برنامه ها به گونه ای نباشد که نشان دهنده تبلیغ و تقویت یک حزب و جناح خاص باشد؛ البته این به آن معنی نیست که دانشجو و استاد نباید گرایش سیاسی داشته باشد.

وی درخصوص ماجرای بورسیه ها و ظلم های صورت گرفته به دانشجویان گفت: وزارت علوم باید در این خصوص پاسخگو باشد، تعدادی زیادی از بورسیه ها بدون مشکل بوده و برخی هم تخلف داشته اند و تاکید بیشتر رهبری مبنی بر عدم رسانه ای شدن این موضوع بود. لذا نباید آبروی افراد ریخته شود.

نظر شما