شناسهٔ خبر: 38636 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

سند آمایش دانشگاه آزاد تا ۲۰ روز آینده نهایی می شود

معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت: سند آمایش دانشگاه آزاد تا ۲۰ روز آینده نهایی می شود و برای تصویب به هیات امنا این دانشگاه ارائه خواهد شد.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ فرهاد حسین زاده لطفی افزود: ویرایش اولیه سند آمایش دانشگاه آزاد آماده شده است اما در بررسی ها نیازمند تغییراتی بود که ویرایش نهایی این سند طی ۲۰ روز آینده نهایی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: سند آمایش دانشگاه آزاد تمامی ابعاد فعالیت در این دانشگاه را در بر می گیرد و الگویی برای توسعه و فعالیت این دانشگاه بشمار می رود.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت: این سند در حوزه آموزشی رشته های تحصیلی واحدها را در مقاطع مختلف مورد بررسی قرار می دهد و براساس نتایج به دست آمده توسعه و یا توقف رشته محل ها برنامه ریزی خواهد شد.

حسین زاده لطفی اضافه کرد: در سند آمایش این دانشگاه واحدهای استانی مورد بررسی قرار گرفته است و تهدیدها، فرصت ها و وضعیت فعلی ارائه شده است.

وی بیان کرد: همچنین بر اساس این سند، توسعه دانشگاه آزاد در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی و دانشجویی برای سال آینده ترسیم خواهد شد.

نظر شما