شناسهٔ خبر: 42638 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

«دیالکتیک و تفاوت» منتشر شد

کتاب «دیالکتیک و تفاوت» نوشته آلن نُری با ترجمه عماد افروغ توسط نشر علم منتشر و روانه بازار نشر شده است.

 

دیالکتیک و انتقاد

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛  به تازگی جلد دوم از مجموعه کتابهای رئالیسم انتقادی دیالکتیک با عنوان «دیالکتیک و تفاوت» نوشته آلن نری با ترجمه عماد افروغ منتشر شده است.

این کتاب شامل مقدمه مترجم، پیشگفتار و هشت فصل اصلی است. عناوین این فصول عبارتست از: ضرورت طبیعی، بودن و شدن، برجسته کردن منفی، دیالکتیک تجزیه بخش، کلیت گشوده یا باز، اخلاق منظومه ای، فرانقد یک: «نقص اولیه» فلسفه، فرانقد دو: دیالکتیک و تفاوت و ضرورت طبیعی و زمینه های عدالت.

کتاب نامبرده با نتیجه گیری، پی نوشت، منابع و نمایه به پایان می رسد.

در دیالکتیک، بسکار سه هدف عمده را شناسایی می کند. اولین هدف غنا و عمق بخشیدن دیالکتیکی رئالیسم انتقادی، هدف دوم توسعه یک نظریه عمومی دیالکتیک و هدف سوم  طرح یک نقد کل گرا بر فلسفه غرب است. این سه هدف مرتبط با یکدیگرند. رئالیسم انتقادی باید دیالکتیکی شود (هدف اول)،  و دیالکتیک ها باید از طریق مواجهه با رئالیسم انتقادی دگرگون شوند (هدف دوم)، نتیجه، امکان یک نقد دیالکتیکی بر ماهیت و محدودیت های فلسفه غرب خواهد بود.

با مفهوم حقیقت وجودی، بسکار به مفهومی از درستی ارجاع می دهد که او ذاتی رئالیسم انتقادی می داند، به دلیل تاکیدش بر بعد ناگذرا در هستی شناسی. در اخلاق، بیانگر بنیان های واقعی کنش و تفکر اخلاقی وطبعا امکان  رئالیسم اخلاقی است. بسکار حقیقت وجودی را معادل ضرورت طبیعی در اشیاء می داند و آن را «اصل واقعیت» می نامد.

آلن نری، نویسنده این اثر هم اکنون استاد حقوق در دانشگاه وارویک انگلستان و رئیس گروه است. او همچنین از همکاران و بانیان مرکز بین المللی رئالیسم انتقادی در دانشگاه لندن است.

افروغ در مقدمه این اثر آورده است: امیدوارم در مجموع، این دو کتاب -از مجموعه کتاب های رئالیسم انتقادی دیالکتیک- توانسته باشد مقدمه ای نسبتا مفید و موثر برای فهم بهتر مضامین رئالیسم انتقادی به ویژه اثر عمیق و پیچیده «دیالکیتک روی بسکار» در اختیار علاقمندان این بحث و نحله و در کل مباحث شناخت شناسی و شناخت شناسی اجتماعی به ویژه استادان و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی گذاشته باشد.

«دیالکتیک و تفاوت» در ۶۴۶ صفحه با شمارگان ۷۷۰ نسخه و با قیمت ۵۸ هزار و ۵۰۰ تومان روانه بازار نشر شده است.

نظر شما