شناسهٔ خبر: 44072 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

نقش مطبوعات خارج از کشور در گسترش روزنامه‌نگاری در ایران

مطبوعات این پژوهش در نگاهی تحلیلی- تاریخی، رویدادها و جریان‌های موثر گسترش روزنامه‌نگاری در دوره‌ی مشروطه و جریان سانسور در تاریخ مطبوعات ایران را بنا به اسناد و اتفاق‌های تاریخ اجتماعی به تفصیل بررسی می‌کند.

نقش مطبوعات خارج از کشور در

گسترش روزنامه‌نگاری در ایران

محمد یادگاری

ناشر: نشر ژرف

تعداد صفحات: ۱۹۲ صفحه

قیمت: ۱۴ هزار تومان

 

 

تاریخ گسترش رونامه‌نگاری ایرانی، در مرحله آغاز کم‌فروغ اش با حمایت حکومت ایران تحت عنایت ناصرالدین شاه، سپس استمرار آن در تبعید برای گریز از سانسور و در آخر جریان‌های روزنامه‌نگاری پس از انقلاب مشروطه و بازگشت بسیاری از نویسندگان مهاجر و روشنفکران تبعیدی به ایران به منظور ادامه‌ی فعالیت روزنامه‌نگاری در داخل کشور، در این کتاب تحلیل و روایت می‌شود.

مطبوعات ایرانی خارج از کشور در تاثیرگذاری اجتماعی و شکل و محتوای روزنامه‌نگاری، نقش قابل اعتمادی را ایفا می‌کردند؛ تدوین مقالاتی در زمینه‌های اجتماعی، ادبی و سیاسی را به دوش می‌گرفتند و نیازهای ابتدایی اجتماعاتی را که در آن روزنامه ها و انجمن های مستقلی پاگرفته بود نیز برآورده می‌کردند.

این پژوهش در نگاهی تحلیلی- تاریخی، رویدادها و جریان‌های موثر گسترش روزنامه‌نگاری در دوره‌ی مشروطه و جریان سانسور در تاریخ مطبوعات ایران را بنا به اسناد و اتفاق‌های تاریخ اجتماعی به تفصیل بررسی می‌کند.

نظر شما