شناسهٔ خبر: 44073 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

نیروهای کار جنبش‌های کارگری و جهانی‌سازی از ۱۸۷۰

جنبش کارگری این کتاب پژوهشی تاریخی در جریان‌های جهانی جنبش‌ها و دیدگاه‌های کارگری است؛ که به بررسی مقاومت‌ها و اعتراض‌های طبقه کارگر از اواخر سده‌ی نوزدهم تا آخر سده‌ی بیستم پرداخته است.

نیروهای کار

جنبش‌های کارگری و

جهانی‌سازی از ۱۸۷۰

بورلی جی. سیلور

مترجم: سپهدار منصوری

ناشر: نشر ژرف

تعداد صفحات:۳۸۴ صفحه

قیمت: ۲۲ هزار تومان

 

 

این کتاب پژوهشی تاریخی در جریان‌های جهانی جنبش‌ها و دیدگاه‌های کارگری است؛ که به بررسی مقاومت‌ها و اعتراض‌های طبقه کارگر از اواخر سده‌ی نوزدهم تا آخر سده‌ی بیستم پرداخته است که جریان‌های رویاروییِ مقاومت و جنبش طبقه‌ی کارگر با تسلط سرمایه‌داری را پی می‌گیرد.

مباحث این کتاب، دید روشنی از انباشت سرمایه و سیستم‌های جهانی را برمی گزیند تا تناقض‌ها و جایگاه آن را به چالش کشد. نویسنده با پرداختن به روند جهانی‌سازی و رشد اقتصادی کشورهای پیرامونی، همچنین تاکید می‌کند: جایگاه سرمایه در گذار تاریخی آن، می‌بایست در برانگیختن طبقه‌ی کارگر و نیز پیدایش جنبش‌های کارگری پرداخته و نگریسته شود. وی تضاد کار و سرمایه را آشتی‌ناپذیر دانسته و خاموش نماندن نیروهای کا را کنشی گریزناپذیر بر قدرت سرمایه می‌داند.

ویژگی پژوهش پرفسور سیلور در این کتاب به‌کارگیری روشمند تحلیل جهانی‌سازی و ارزیابی جهانی-تاریخی و همچنین مقایسه روند تضادهای اجتماعی و طبقاتی کارگری است. تحلیل وی پیش‌فرض‌ها و مفاهیمی را در گستردگی زمانی- مکانی، الگوی بروز جهانی‌سازی، چشم‌انداز نوین واقع‌گرایانه‌ای از مسائل اجتماعی و تکامل نظام‌های جهانی آشکار می‌سازد.

نظر شما