شناسهٔ خبر: 44315 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

درآمدی به متافیزیک معاصر

متافیزیک درآمدی به متافیزیک معاصر از محبوبترین و خوش‌خوان‌ترین مجلدات مجموعه درآمدهای امروزی راتلج به فلسفه است.

درآمدی به متافیزیک معاصر

مایکل لاکس

مترجم: صالح افروغ و یاسر پوراسماعیل

ناشر: حکمت

تعداد صفحات: ۵۱۲ صفحه

قیمت:۳۵ هزار تومان

 

 

درآمدی به متافیزیک معاصر از محبوبترین و خوش‌خوان‌ترین مجلدات مجموعه درآمدهای امروزی راتلج به فلسفه است. مایکل لاکس، متافیزیکدان معاصر، در این کتاب با تسلطی مثال زدنی، بیانی روشن، نگاهی نو و رویکردی تحلیلی مهم‌ترین موضوعات مطرح در دانش متافیزیک را مرور، تدقیق و بررسی کرده است. مایکل در ویراست سوم (۲۰۰۶) بر جامعیت کتاب هم افزود و دو فصل علیت و ماهیت زمان را به فهرست اضافه کرد. دو ویراست اول و دوم به ترتیب در سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۰ منتشر شده‌اند.

متافیزیک: متون معاصر کتاب دیگری است که لاکس در آن بر مجموعه متون متاخر در متافیزیک تمرکز کرده است.

این اثر شامل نه بخش کلی می‌باشد که عناوین آن به ترتیب عبارت است از: «مسئله‌ی کلی(۱): واقع‌گرایی متافیزیکی»، « مسئله کلی‌ها (۲): نام‌گرایی»، «جزئی‌های انضمامی(۱): زیرنهادها، بسته‌ها و جوهرها»، «گزاره‌ها و نظایر آنها»، «ضروری و ممکن»، « علیت»، «ماهیت زمان»، «جزئی‌های انضمامی ۲» و «چالش ضدواقع‌گرایی».

نظر شما