شناسهٔ خبر: 44580 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

نشست اجرای تفاهم نامه‌های دانشگاه الزهرا با خارج برگزار شد

اولین نشست مشترک اجرایی سازی تفاهم نامه های بین المللی دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ به منظور اجرایی سازی یادداشت تفاهم های دانشگاه الزهرا با دانشگاههای خارجی نشستی با حضور اعضای هیات علمی دانشگاه که سابقه تحصیل یا همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور را داشته اند، تشکیل شد.

در این نشست هریک از حاضران سوابق اجرایی و همکاری خود با دانشگاه‌های خارجی را مطرح کردند. همچنین فهرست یادداشت تفاهم های خارجی دانشگاه الزهرا به تفکیک حوزه های جغرافیایی در اختیار حاضران قرار گرفت.

مدیر بین الملل دانشگاه بر ضرورت شفاف سازی، هماهنگی و بهره برداری از بسترهای آماده همکاری بین المللی که یادداشت تفاهم های امضا شده با دانشگاهها و مراکز علمی پژوهشی خارج از کشور بخش عمده ی آن را تشکیل می دهد، تاکید کرد.

وی به همفکری در زمینه راه های اجرایی سازی و بهره برداری بهینه از یادداشت تفاهم های موجود، آمادگی دانشگاه الزهرا را برای عقد قراردادهای اجرایی سازی تفاهم نامه های موجود و نیز امضای یادداشت تفاهم های جدید اعلام کرد.

در اولین نشست اجرایی سازی یادداشت تفاهم های بین المللی دانشگاه الزهرا (س) مقرر شد : کمیته های تخصصی با توجه به حوزه های جغرافیایی و نیز زمینه های همکاری با حضور تمام همکاران مرتبط یا علاقه مند به همکاری علمی بین المللی تشکیل شود و موارد مهم عملیاتی برای همکاری با هر دانشگاه مشخص شود.

همچنین مقرر شد در نشست های بعدی از حضور سایر همکاران فعال در عرصه های علمی بین المللی نیز دعوت به حضور و همفکری به عمل آید. 

در این نشست گزارش تهیه شده در خصوص اتحادیه بین المللی تبادل دانشجو برای کسب تجارب تخصصی، و اتحادیه بین المللی اعزام دانشجو برای ارائه خدمات تخصصی توسط یکی از کارشناسان دفتر بین الملل دانشگاه ارائه شد.

 بخشی از تبادل دانشجویان بین المللی در چند دانشگاه مهم تهران، در چارچوب برنامه های این دو اتحادیه انجام می پذیرد.

نظر شما