شناسهٔ خبر: 45072 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

بازخوانی اولین کتاب چاپ شده در زمینه آموزش تاریخ در دانشگاه

نشست بازخوانی و بررسی کتاب «آموزش تاریخ در دانشگاه» با حضور جمعی از اساتید تاریخ در سازمان سمت برگزار می شود.

به گزارش فرهنگ امروز؛ نشست بازخوانی و بررسی کتاب «آموزش تاریخ در دانشگاه» با حضور جمعی از اساتید تاریخ در سازمان سمت برگزار می شود.دکتر زهیر صیامیان گرجی، دبیر این نشست در خصوص ضرورت برگزاری چنین نشست هایی گفت:

بایسته‌های آموزش و ضرورت‌های تدریس در هریک از رشته‌های تخصصیِ دانشگاهی از جمله مواردی است که با وجود اهمیت فراوان، کمتر مورد توجه پژوهشگران آن رشته‌ها قرار می‌گیرد و متخصصان هر رشته غالباً با کم‌ارج دانستن این مقوله، کاوش دربارة آن ‌را به رشته‌های خاص مانند تعلیم‌وتربیت و روان‌شناسیِ تربیتی احاله می‌نمایند. این در حالی است که به نظر می‌رسد آموزش هر رشته، با توجه به ماهیتِ موضوع و روشهای آن، الگو و مسائل و راهکارهای آموزشی متناسب با فضای همان رشته را ایجاب می‌کند و در نتیجه، برای فهم بهترِ این نوع مسائل باید از یک سو، نگرش میان‌رشته‌ای به منظور تعامل مؤثرترِ پژوهشگرانِ تعلیم‌وتربیت و روان‌شناسی با پژوهشگرانِ دیگر رشته‌ها تقویت گردد و از سوی دیگر، بسترهای فرهنگی و بومی در آموزش رشته‌های تخصصی هرچه بیشتر مدّ نظر قرار گیرد.

در فضای دانشگاه‌های ایران، موضوع «آموزش» (به معنای علمی و روشمندِ آن) در رشته‌های مختلف، به‌خصوص در علوم انسانی، تا حد زیادی در سایة «پژوهش» قرار گرفته و به یک تعبیر، پژوهش، کارکرد آموزشی‌ـ‌تعلیمیِ دانشگاه را تحت‌الشعاع قرار داده است. مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» با توجه به مأموریت‌های خود،‌ با رصد این مسائل و چالش‌های پیش روی رشته‌های علوم انسانی در دانشگاه‌ها، در حد توان خود، تلاش کرده است از طریق برقراری پیوندهای علمی بین تجربه‌های آکادمیک در عرصة جهانی و مسائل بومی جامعة علمی ایرانی،‌ به تحقیق و ترجمه در این زمینه بپردازد.

کتاب ‌«آموزش تاریخ در دانشگاه: ارتقای سطح یادگیری و فهم»، نوشته آلن بوث، از آثار مهم و جامعی است که محتوای آن نشان‌دهندة چگونگی مواجهة علمی و دانشگاهی با موضوع آموزش رشته‌های علوم انسانی و به طور خاص رشتة تاریخ است. این اثر، در فرایند ارزیابی، از میان چندین اثر مشابه پیشنهادیِ مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانیِ «سمت»، نهایتاً از سوی شماری از استادان تاریخ دانشگاه‌های معتبر کشور برای ترجمه انتخاب گردید و در مجموعه‌ای هدفمند از کتابهای «سمت»، که با عنوان «نظریه و روش در مطالعات تاریخی» منتشر می‌گردد، به چاپ رسید.

اکنون، برای معرفی موضوع و مسائل و رویکرد مطرح‌شده در این کتاب، و بررسی نسبت آنها با زمینه و مسائل آموزش تاریخ در نظام دانشگاهی کشورمان، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» به طراحی و برگزاری نشستی علمی اقدام کرده است تا با حضور استادان و صاحب‌نظران برجستة رشتة تاریخ، دیدگاههای مولف معرفی و بازخوانی شود و در مورد مسائل آموزش تاریخ در دانشگاههای ایران نیز هم‌اندیشی و تبادل‌نظر صورت گیرد.

 

برنامه این نشست به شرح ذیل است:

برگزارکننده: مرکز تحقیق و توسعة علوم انسانی «سمت»

زمان: دوشنبه ۲۸/۴/۱۳۹۵؛ ساعت ۱۰-′۱۲:۳۰

مکان: سازمان مطالعه و تدوین (سمت)؛ طبقة هفتم، سالن جلسات

خلاصة جدول زمانی  و برنامة موضوعی نشست:

ردیف

موضوع سخنرانی

افراد

حداکثر زمان پیش‌بینی شده

۱

معرفی بخشی از سیاستگذاریها و فعالیتهای

مرکز تحقیق در رشتة تاریخ

رئیس مرکز تحقیق و توسعة «سمت»

(دکتر مهدی احمدی)

۱۰ دقیقه

۲

معرفی و بازخوانی محتوای کتاب

همراه با ارائة پرده‌نگار (پاورپوینت)

آقایان دکتر صیامیان، دکتر احمدی‌منش و محمد غفوری

۴۵ دقیقه

۳

استراحت و پذیرایی

۱۰ دقیقه

۴

میزگرد تخصصی نقد و بررسی کتاب

آقایان دکتر یوسفی‌فر، دکتر ملائی توانی و دکتر فیاض انوش

یک ساعت

۵

جمع‌بندی و اختتامیه

دکتر خیراندیش

۲۰ دقیقه

 

نشانی سازمان «سمت»: تهران، بزرگراه آل‌احمد، غرب پل یادگار امام، روبروی پمپ گاز

تلفن: ۴۴۲۴۸۷۸۱ (مستقیم)؛ ۱۱-۴۴۲۶۳۳۰۸ (تلفنخانه)

کارشناس برگزاری نشست: اسماعیل حافظی

نظر شما