شناسهٔ خبر: 47324 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

سیاست عشق میان هنر و فلسفه

سیاست این کتاب با قرار دادن دلوز-گتاری در زمینه‌ای ایرانی از تفکر، در پرتو خوانش الی‌یز از آنها، آغاز و با شعر به منزلة افق درون ماندگار «فلسفة پس از دلوز و گتاری» پایان می‌یابد.

سیاست عشق میان هنر و فلسفه

مهدی رفیع

ناشر: ققنوس

تعداد صفحات: 230 صفحه

قیمت: 17 هزار تومان

اصطلاح «سیاست عشق»، که نخستین بار در سوانح‌العشاق احمد غزالی پدیدار شده، در اینجا در زمینه‌ای معاصر و در موقعیتی نو برای به پرسش کشیدن معانی غالب سیاست و عشق به کار رفته است. سیاست عشق، عبارتی که آلن بدیو فیلسوف ساختارگرای فرانسوی آن را بی‌معنا می‌داند، در خوانشی برسازنده از هنر و  فلسفة معاصر  و به طور خاص در آنچه می‌توان «هنر و فلسفه» پس از دلوز و گتاری نامید، مواجهه‌ای را میان این فیلسوفان و هنرمندان معاصر ایران و جهان تدارک می‌بیند. در این فضا می‌توان رویایی سیاست و هنر را در پیوندی متفاوت ترسیم کرد که هنرمندانی مانند مارسل دوشان، فریدا کالو، کریستوف کیشلوفسکی، سهراب سپهری، فروغ فرخ‌زاد و ..را در مواجهه با فیلسوفانی مانند ژیل دلوز، فلیکس گوتاری، اریک الی‌یز و پیتر آزبورن در «چرخش نظری هنر پسافلسفی و فلسفة پساهنری» قرار می‌دهد.

نظر شما