شناسهٔ خبر: 48115 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

دومین همایش ملی «جامعه و تعلیم و تربیت» برگزار می شود

دومین همایش ملی جامعه و تعلیم و تربیت توسط موسسه تحقیقات تربیتی، روانشناختی و اجتماعی، 26 بهمن ماه، در دانشگاه خوارزمی برگزار می شود.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ دومین همایش ملی جامعه و تعلیم و تربیت توسط موسسه تحقیقات تربیتی، روانشناختی و اجتماعی، ۲۶ بهمن ماه، در دانشگاه خوارزمی برگزار می شود.

مهلت ارسال چکیده مقالات ۳۰ آذرماه، اصل مقالات ۳۰ دی ماه است. در حالیکه دریافت چکیده مقاله ها و مقاله ها  تا ۱۰ بهمن ماه، تمدید شد. ارزیابی و اعلام نتایج داوری:  ۲۲  دی ماه تا ۱۲ بهمن ماه است و دریافت نسخه نهایی مقاله های پذیرش شده تا ۱۰ بهمن ماه است.

محورهای این همایش: نظریه علم دینی، فلسفه تعلیم و تربیت، فلسفه روانشناسی، فلسفه برای کودکان و فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران است.

به ارائه کنندگان مقاله گواهی شرکت و ارائه مقاله اعطاء خواهد شد و بدین سان شرکت کنندگان می توانند از امتیاز ارائه مقاله در یک همایش ملی معتبر برخوردار شوند. همچنین به شرکت کنندگان در همایش بدون ارائه مقاله نیز، گواهی شرکت در همایش اعطاء می شود که دارای امتیاز باز آموزی است.

شرکت کنندگان توجه داشته باشند که لازمه شرکت در همایش و ارائه مقاله ثبت نام از طریق سایت همایش است که این مهلت برای ارایه مقاله تا ۱۰ بهمن ماه و برای شرکت صرف در همایش تا ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۵ است. این تاریخ تمدید نمی شود.

در این همایش به نقد آثار و اندیشه های دکتر خسرو باقری استاد دانشگاه تهران، پرداخته می شود.

دومین همایش ملی جامعه و تعلیم و تربیت توسط موسسه تحقیقات تربیتی، روانشناختی و اجتماعی، ۲۶ بهممن ماه، در دانشگاه خوارزمی برگزار می شود.

نظر شما