شناسهٔ خبر: 48250 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

استعدادهای نظریه پردازی دانشگاه اصفهان شناسایی می شوند

دستورالعمل شناسایی استعدادهای نوآوری، نظریه پردازی، نقد کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در دانشگاه اصفهان تدوین شد.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ این دستورالعمل در سه ماده و با هدف شناسایی پویای استعدادها و قابلیت های فکری مستعد در چارچوب کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره تدوین شده است.

اجرایی کردن برنامه شناسایی ظرفیت های نوآوری و نظریه پردازی و استعدادهای نهفته، دعوت و حمایت از صاحبان ایده ها و اندیشه های دارای شایستگی پرورش برای طرح در قالب کرسی های نظریه پردازی و حمایت از برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نوآوری، نقد و مناظره بر اساس ظرفیت ها از محورهای تدوین این دستورالعمل است.

این دستورالعمل در سه ماده انتظارات از داوطلبان و منتخبان، مرجعیت علمی و تعیین حمایت ها تدوین شده است.

نحوه حمایت ها از نظریه پردازی در دانشگاه اصفهان

براساس این دستورالعمل مبلغ اولیه برای تدوین طرح نامه ها برای هر طرح نامه ۵۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان پرداخت می شود.

اجرای طرح نامه ها به عنوان ماموریت تحقیقاتی عضو هیات علمی برای یک بازه زمانی یک ساله پس از تصویب در کمیته دستگاهی مشمول حمایت مالی تا سقف ۱۸۸ میلیون ریال برای کل دوره اجرای طرح قابل اجرا خواهد شد.

تا ۲۸ درصد از ظرفیت پسا دکتری سالانه دانشگاه به مجریان طرح نامه ها برابر درخواست مجری تخصیص می یابد.

طبق اعلام این دستورالعمل فعالیت آموزشی نظریه پردازان تا ۱۸ درصد کاهش می یابد.

نظر شما