شناسهٔ خبر: 48966 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

ذهن فریبکار شما

ذهن این کتاب را توصیه می کنم به چند میلیون دانشجویی که در آینده قرار است برای فرزندان ما فکر کنند و تصمیم بگیرند. افرادی که وقتی فکر می کنند تن بعضی می لرزد.

ذهن فریبکار شما

استیون نوولا

مترجم: اکبر سلطانی، مریم آقازاده

ناشر: اختران

تعداد صفحات: 300 صفحه

قیمت: 20 هزار تومان

  • این که مردم ما با تفکر علمی آشنا نیستند نیازی به استدلال ندارد؛
  • این که دانشجویان فلسفه با روش علمی آشنا نیستند هم نیازی به استدلال ندارد؛
  • این که دانشجویان رشته های علوم تجربی نیز با روش علمی (و البته فلسفه) آشنا نیستند نیز نیازی به استدلال ندارد؛

با این پیش فرض ها این کتاب را توصیه می کنم به چند میلیون دانشجویی که در آینده قرار است برای فرزندان ما فکر کنند و تصمیم بگیرند. افرادی که وقتی فکر می کنند تن بعضی می لرزد.

نظر شما