شناسهٔ خبر: 49677 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

نظریه هنجاری کانت بررسی شد

«کنستانتین پولاک» در قالب کتابی به بررسی نظریه هنجاری کانت پرداخته است.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ « کنستانتین پولاک» اولین کتاب تحلیلی در مورد تئوری هنجاری «ایمانوئل کانت»  که مسائل بنیادی در فلسفه عملی، تئوری و زیبایی شناسی را پوشش می دهد، به رشته تحریر در آورده است.

پولاک استدلال می کند که تفسیر چرخش انتقادی کانت به عنوان چرخشی هنجاری، هم بدیع و هم بنیادین بوده و از کمال گرایی ایده آل به عقل گرایی دوره ابتدایی مدرن حرکت کرده و به کالبد بی نظیر ترکیب اصول پیشین که اعتبار عقاید ما را تعیین می کند، می رسد.

پولاک هایلومورفیسم در تئوری هنجاری کانت را شرح داده و ایده عقل خود بسنده کانت را به سنت حقوق طبیعی مرتبط می سازد.

وی در این کتاب بدهی کانت به پیشینیان خود و ارتباط او با بحث های معاصر در مورد تئوری هنجاری را آشکار می کند. 

ایمانوئل کانت چهره محوری در فلسفه جدید است. وی تجربه گرایی و عقل گرایی ابتدایی مدرن را در هم آمیخت، و تا به امروز تأثیر مهم وی در مابعدالطبیعه، معرفت‌شناسی، اخلاق، فلسفه سیاسی، زیبایی شناسی و دیگر حوزه‌ها ادامه دارد.

ایده بنیادین «فلسفه نقدی» کانت به ویژه در نقدهای سه‌گانه وی «نقد عقل محض»، «نقد عقل عملی»، و «نقد قوه حکم»، «خودآیینی انسان» است.

وی استدلال می‌کند که فاهمه انسان، منشأ قوانین عمومی طبیعت است که تشکیل دهنده همه تجربه ماست؛ و عقل انسان است که قانون اخلاقی را به ما می‌دهد که این قانون، مبنای ما برای باور به خدا، آزادی، و جاودانگی است؛ بنابراین، شناخت علمی، اخلاق، و باور دینی متقابلاً سازگار و مورد اطمینانند زیرا همه آنها متکی به بنیان یکسان «خودآیینی» انسانند، که به علاوه، انسان براساس جهان نگری غایت‌شناسانه حکم تأملی، غایت نهایی طبیعت است.

 او هم‌چنین یکی از فیلسوفان کلیدی روشنگری است و فلسفهٔ وی از اندیشه‌های مسلط بر نیمهٔ نخست سدهٔ نوزدهم است.

این کتاب برای محققان دانشگاهی و دانشجویانعلاقمند به فلسفه مدرن، کانت و تاریخ روشنفکری جذاب خواهد بود.

نظر شما