شناسهٔ خبر: 50145 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

گره‌گشایی به شیوه فیلسوفان و مهندسان

گره گشایی تا اواخر قرن نوزدهم و تا زمانی که ویلیام هیول، فیلسوف علم انگلیسی، واژة «دانشمند» را پیشنهاد نکرده بود، از دانشمندان با نام «فیلسوفان طبیعی» یاد می‌شد

گره‌گشایی به شیوه فیلسوفان و مهندسان

علی پایا

ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تعداد صفحه: ۴۹۶ صفحه

قیمت: ۲۵ هزار تومان

مقاله‌های گردآوری شده در این مجموعه، در سال‌های دور و نزدیک نوشته شده‌اند و به اعتبار محتوایشان ذیل سه عنوان کلی، «علم و اندیشة نقاد»، «تکنولوژی»، و «سیاست‌گذاری» قرار گرفته اند. برای کتاب، عنوان کلی «به شیوه فیلسوفان و مهندسان» در نظر گرفته شد. واژه فیلسوفان در این عنوان، ناظر به معنای فراگیر اصطلاح «فلسفه» است که شامل همه علوم و همه فلسفه‌ها می‌شود. فراموش نکنیم که  تا اواخر قرن نوزدهم و تا زمانی که ویلیام هیول، فیلسوف علم انگلیسی، واژة «دانشمند» را پیشنهاد نکرده بود، از دانشمندان با نام «فیلسوفان طبیعی» یاد می‌شد. واژة «مهندسان» نیز ناظر به همه انواع تکاپوهای تکنولوژیک است.

نظر شما