شناسهٔ خبر: 50654 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

اقتصاد سیاسی و خط مشی گذاری عمومی

اقتصاد سیاسی رویکرد اقتصاد سیاسی، تلاشی است برای دستیابی به نگاهی تا حد امکان همه جانبه در تبیین و توضیح خط‌مشی‌گذاری عمومی در یک کشور.

اقتصاد سیاسی و خط مشی گذاری عمومی

با نگاه به ایران

علیرضا علوی‌تبار

ناشر: نی

تعداد صفحه: ۱۲۰ صفحه

قیمت: ۱۰ هزار تومان

رویکرد اقتصاد سیاسی، تلاشی است برای دستیابی به نگاهی تا حد امکان همه جانبه در تبیین و توضیح خط‌مشی‌گذاری عمومی در یک کشور. این رویکرد می‌کوشد تا با درنظرگرفتن سه دسته از متغیرها (ساختار و کارکردهای حکومت، نیروهای اجتماعی و نظام و فن‌آوری اقتصادی) چرایی و چگونگی شکل‌گیری، اجرا و ارزیابی خط‌مشی‌های عمومی را توضیح دهد. دستیابی به هدف اقتصاد سیاسی از لحاظ نظری دشوار و در تطبیق با شرایط خاص یک کشور به‌ناگزیر با احتیاط بسیار همراه است. این کتاب گامی است در این مسیر.

نظر شما