شناسهٔ خبر: 50772 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

ویلیام فاکنر

فاکنر

ویلیام فاکنر

گردآوری و ترجمه: فرزانه قوجلو

ناشر: نگاه

تعداد صفحه: ۱۵۹ صفحه

قیمت: ۲۰ هزار تومان

فاکنر به طریقی نوشت که انگار هیچ کس پیش از او در ادبیات انگلیسی قلم نزده بود، انگار پیش از آنکه او دست به قلم برد، سنت و تجربة ادبی شکل نگرفته بود. او آن را از نو آفرید و رمان را آزاد کرد تا به واسطة سیلاب نیرومند، متلاطم و مقاومت‌ناپذیر زبان بتواند بهتر از گذشته در خدمت قرن بیستم قرار گیرد، زبانی که راه خود را از میان زمان و مکان و تجربه گشود تا داستان انسان مدرن را بگوید به طریقی که در عین تراژدی خنده دار هم باشد. فاکنر به شیوة خود نوشت، خواه جیمز جویس، ویرجینیا وولف، جوزف کنراد و دیگران وجود داشتند یا نداشتند...

نظر شما