شناسهٔ خبر: 51573 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

کوتاه‌ترین سایه

کوتاه ترین سایه ها النکا زوپانچیچ در کتاب کوتاه‌ترین سایه می‌کوشد به یک پرسش پاسخ گوید، پرسشی که شاید از دید خیلی‌ها پاسخش روشن باشد: «چه چیز نیچه را نیچه کرده است؟»

کوتاه‌ترین سایه

النکا زوپانچیچ

مترجمان: صالح نجفی، علی عباس‌بیگی

ناشر: هرمس

تعداد صفحه: ۳۰۹ صفحه

قیمت: ۲۲ هزار تومان

النکا زوپانچیچ در کتاب کوتاه‌ترین سایه می‌کوشد به یک پرسش پاسخ گوید، پرسشی که شاید از دید خیلی‌ها پاسخش روشن باشد: «چه چیز نیچه را نیچه کرده است؟» اکثر خوانش‌های مدروز نیچه را متفکری معرفی می‌کنند که «جلوتر از زمان خودش بود» و به همین سبب درست خوانده و فهم نمی‌شد اما بعد می‌افزایند که سرانجام زمان نیچه فرارسیده است و بدین ترتیب به سر نیچه و خوانندگانش منت می‌گذارند و سخن‌های اغلب خلاف‌آمد عادت او را تا سطح ابراز عقایدی شخصی پایین می‌آورند که هر کسی ممکن است با آنها همداستان شود. زوپانچیچ می‌کوشد نشان دهد که وجه ممیز کار و اندیشة نیچه هیچ نیست مگر «ازمدافتادگی» او.

نظر شما