شناسهٔ خبر: 51790 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

تفکیک آموزش علوم پزشکی و غیر پزشکی توجیهی ندارد

رئیس دانشگاه تهران گفت: در شرایط امروز تفکیک آموزش های علوم پزشکی و غیر پزشکی در کشور توجیهی ندارد.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ محمود نیلی احمدآبادی گفت: در دنیا جایی را ندیده ایم که آموزش پزشکی و غیر پزشکی از یکدیگر مجزا باشند و این موضوع تنها در ایران دیده می شود.

وی با اشاره به اینکه هم افزایی در حوزه های آموزشی مورد توجه است، افزود: در بسیاری از حوزه ها از جمله منابع و سیاستگذاری باید با یکدیگر فعالیت کنیم.

رئیس دانشگاه تهران اضافه کرد: با توجه به اینکه همکاری در حوزه ها وجود دارد بنابراین از نظر ما تفکیک آموزش پزشکی و غیر پزشکی توجیهی ندارد.

نیلی احمدآبادی تاکید کرد: عدم تفکیک آموزش علوم پزشکی از غیر پزشکی موضوعی است که خیلی از دوستان علوم پزشکی نیز به آن اعتقاد دارند.

وی گفت: از نظر علمی این موضوع امری روشن است.

رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: زمانی به دلیل کمبود پزشک فکر کردند که باید آموزش پزشکی از غیر پزشکی مجزا باشد اما طبق تحقیقاتی که صورت گرفته در دنیا در این دو حوزه جدایی وجود ندارد.

نیلی احمدآبادی عنوان کرد: در واقع نمی توان میان علم مرز و دیوار کشید.

به گزارش مهر، مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم نیز پیش از این تاکید کرده بود که باید تدبیری بیاندیشیم و طرحی نو در اندازیم تا مجددا آموزش پزشکی و غیر پزشکی کشور یکپارچه شود.

نظر شما