شناسهٔ خبر: 51801 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

افزایش آمار بیکاری دانش آموختگان بررسی می شود

دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور گفت: با توجه به افزایش آمار بیکاری دانش آموختگان وضعیت اشتغال دانش آموختگان در جلسه ستاد بررسی خواهد شد

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ منصور کبگانیان عصر امروز در حاشیه جلسه نودوهفتم شورای راهبردی ستاد نقشه جامع علمی کشور در مورد دستورات این جلسه گفت: بحث اصلی در دستور شماره ۳ در مورد ادامه ماموریت های جهاد دانشگاهی بود و جلسه به تاسیس نهادهای پژوهش و فناوری ملی RTI پرداخت.

وی ادامه داد: این نهاد برای حمایت فناورانه از موسسات خصوصی و شرکت هایی است که پژوهش برای آنها صرفه اقتصادی ندارد و در بسیاری کشورها باعث تجاری سازی علم و فناوری شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر گفت: این نهادها رقیب بخش خصوصی نیستند؛ بلکه به میزان حمایت از بخش خصوصی، دولت نیز از آنها پشتیبانی می کند. این محور از ماموریت جهاد دانشگاهی به تایید رسید و اگر اساسنامه آماده شود در دستور کار برای تایید نهایی قرار می گیرد.

وی همچنین دستور دیگر این جلسه را اشتغال دانش آموختگان و هدایت شغلی عنوان کرد و گفت: آسیب شناسی این موضوع و راهبردهای آن ارائه شد. با توجه به این که موضوع مهمی است و آمار نگران کننده‌ای از بیکاری دانش آموختگان داریم و این آمار در حال افزایش است، درجلسات بعدی با حضور همه دستگاه ها به این موضوع می پردازیم.

کبگانیان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: موضوع ابراز نگرانی در مورد ادغام برخی ستادهای اولویت های علم و فناوری در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مطرح شد.

وی ادامه داد: با توجه به حضور نداشتن مدیران معاونت یادشده، قرار شد در جلسه بعد این موضوع باز طرح شود؛ ولی نظر شورای راهبری ستاد نقشه جامع علمی کشور این است که ادغام ها نباید اولویت های علمی و فناوری را مخدوش کند و اصول و سیاست های نقشه جامع علمی کشور را نادیده بگیرد که با همین انگیزه ستادهای مختلفی در حوزه معاونت علمی ریاست جمهوری تشکیل شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیان کرد: دستور بعدی ارائه گزارش ۲۰۱۷ شاخص جهانی نوآوری بود که جایگاه کشور را بر اساس ۷ شاخص مهم در بین کشورهای منطقه و جهان مشخص می کند.

نظر شما