شناسهٔ خبر: 52087 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

لولی‌وش مغموم زندگی، شعر و اندیشه اخوان ثالث

لولی بررسی کارنامة شعری اخوان از دیدگاه زیبایی‌شناختی و نسبت آن با نظریه‌های شعری نیما یوشیج، و نقش مهم اخوان در تکوین و اعتلای شعر نو فارسی، از دیگر بحث‌هایی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است.

لولی‌وش مغموم

زندگی، شعر و اندیشه اخوان ثالث

حافظ موسوی

ناشر: موسسه انتشارات نگاه

تعداد صفحات: ۲۰۸ صفحه

قیمت: ۱۶ هزار تومان

مهدی اخوان ثالث (م. امید) یکی از بزرگترین شاعران زبان فارسی است. او در ادامة راهی که با نیما آغاز شد، شعر نیمایی را به اوجی شکوهمند رساند. اخوان شاعر «زمستان» است. شعر او در سه کتاب «زمستان»، «آخر شاهنامه» و « از این اوستا» عصارة روح و روان زخم‌خوردة ملتی است که سقف بلند آرزوهایش با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ فروریخت.

این کتاب شرحی است بر زندگی، افکار و آثار مهدی اخوان ثالث. مولف در این کتاب کوشیده است با استناد به اشعار، مقالات و گفت وگوهای اخوان و با مراجعه به مطالبی که دیگران دربارة او گفته‌اند یا نوشته‌اند، تصویری روشن و جامع از این شاعر بزرگ معاصر ارائه کند. در این کتاب علاوه بر شرح زندگی و مرور انتقادی باورهای فلسفی و اجتماعی اخوان، شعر او در بستر تحولات اجتماعی ایران ازدهة سی تا دهة شصت خورشیدی بررسی شده است.

بررسی کارنامة شعری اخوان از دیدگاه زیبایی‌شناختی و نسبت آن با نظریه‌های شعری نیما یوشیج، و نقش مهم اخوان در تکوین و اعتلای شعر نو فارسی، از دیگر بحث‌هایی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است. 

نظر شما