شناسهٔ خبر: 52462 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

سفرنامه‌نویسی نگاهی به تحولات سفرنامه‌نویسی در غرب

سفرنامه نویسی این اثر با ماهیت دیباچه‌ای خود تحول سنت سفرنامه‌نویسی در جوامع غربی را منعکس می‌کند

سفرنامه‌نویسی

نگاهی به تحولات سفرنامه‌نویسی در غرب

کارل تامپسون

مترجم: سعیده زادقناد

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

تعداد صفحه: ۳۵۳ صفحه

قیمت: ۱۸ هزار تومان

این اثر با ماهیت دیباچه‌ای خود به مبحث سفرنامه‌نویسی، علاوه بر اینکه به تعریف ژانر سفرنامه و تعاریف متناقض و بحث‌های کلیدی آن می‌پردازد، تحول سنت سفرنامه‌نویسی در جوامع غربی را منعکس می‌کند. همچنین نشان می‌دهد که سفرنامه‌نویسان از چه تکنیک‌هایی برای بازنمایی دیگری استفاده کرده و این تکنیک‌ها در چه ادواری به خدمت منافع استعمار درآمده‌اند.

علاوه براین، نویسنده مفاهیم جنسی و جنسیتی موجود در سفرنامه‌ها را مطالعه کرده و نشان می‌دهد که زنان چگونه از فرای حصار سنت همیشه مردانة سفرنامه‌نویسی، تلاش کرده‌اند تا پیام‌هایشان را به مخاطب خود انتقال دهند.

مطالعه این کتاب برای پژوهشگران داخلی از دو جنبه می‌تواند حایز اهمیت باشد؛ نخست آنکه سنت مغفولی را وارد حوزه توجه آنها می‌کند و دوم آنکه قادر است، پژوهشی الهام‌بخش برای محققانی باشد که مایلند با الگوبرداری از کار تامپسون، سنت سفرنامه‌نویسی در شرق و به‌ویژه ایران را دنبال کنند، به‌خصوص در بحث زنان که جذابیت مطالعات تطبیقی را چندین برابر می کند.

نظر شما