شناسهٔ خبر: 52464 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

منش ملی منظری روانی-اجتماعی

منش ملی این کتاب مشتمل است بر یازده مقاله که اینکلس و همکاران او در دورة فعالیت حرفه‌ای خود نوشته‌اند.

منش ملی

منظری روانی-اجتماعی

الکس اینکلس

مترجم: علی پاپلی یزدی

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

تعداد صفحه:۶۵۵ صفحه

قیمت: ۳۲ هزار تومان

منش ملی، مفهومی مهم اما مسئله‌دار در علوم اجتماعی است. این مفهوم، در آرای متاخر، مسائل بنیادینی را پیش روی نظریه‌پردازان و پژوهشگران علوم اجتماعی قرار داده است: شرایط الگومند زندگی در یک جامعة خاص، تا چه حد در شکل‌گیری الگوهای شخصی مختص به اعضای آن جامعه موثر است؟ به عبارت دیگر، نظام اجتماعی فرهنگی، تا چه اندازه در ساخت «منش اجتماعی»، «ساختار شخصیت پایه» یا «شخصیت نمایی» متناظر با خود نقش دارد؟ به‌علاوه این الگوسازی در شخصیت، چه تبعاتی برای ثبات نظم اجتماعی و تغییر آن دارد؟

این کتاب مشتمل است بر یازده مقاله که اینکلس و همکاران او در دورة فعالیت حرفه‌ای خود نوشته‌اند. مقالات از سطحی نظری شروع می‌شوند و به سطح تجربی محض ختم می‌شوند

نظر شما