شناسهٔ خبر: 52744 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

ره افسانه زدند تبارشناسی آثار خلقیات‌نویسان ایرانی در پنجاه سال اخیر

خلقیات شاید ما به‌گونه‌ای هستیم که هستی و ویژگی‌هایمان با توسعه ناهمخوان است.

ره افسانه زدند

تبارشناسی آثار خلقیات‌نویسان ایرانی در پنجاه سال اخیر

آرمین امیر

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

تعداد صفحه: ۶۰۲ صفحه

قیمت: ۳۰ هزار تومان

با انتشار «خلقیات ما ایرانیان» توسط جمال‌زاده، نوعی از اندیشیدن ایرانی‌ها دربارة خویش گسترش یافت. این گونة اندیشیدن بیشتر عبارت بود از دیدن خودمان در آینة برداشت‌های دیگری «مهم»‌تر و «موفق»‌تر و «اخلاقی»‌تر از ما: غرب. در سایة مقایسه دائمی خود با غرب و توفیق نیافتن در رسیدن به توفیقات او، نکته‌ای ذهن برخی محققان و نویسندگان تاثیرگذار را به خود مشغول کرده است که شاید ریشة مشکل در «خودمان» باشد. شاید ما به‌گونه‌ای هستیم که هستی و ویژگی‌هایمان با توسعه ناهمخوان است.

نظر شما