شناسهٔ خبر: 52750 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

خانواده توماس مان و قرن بیستم

توماس مان مانفرد فولگه با تحصیل در رشته‌های ادبیات فرانسه و تاریخ، بیش از سی سال است که به پژوهش در تاریخ ادبیات آلمانی در قرن بیستم می‌پردازد.

خانواده توماس مان و قرن بیستم

مانفرد فولگه

مترجم: محمود حدادی

ناشر: نیلوفر

تعداد صفحه:۲۹۰ صفحه

قیمت: ۲۵ هزار تومان

مانفرد فولگه با تحصیل در رشته‌های ادبیات فرانسه و تاریخ، بیش از سی سال است که به پژوهش در تاریخ ادبیات آلمانی در قرن بیستم می‌پردازد. توماس مان و برادرش هاینریش مان در سرآغاز قرن بیستم به عرصة ادب آلمان درآمدند و با رمان‌هایی مانند «خانواده بودنبرگ» و «فرشتة آبی» هم از ابتدا جایگاهی برجسته در این عرصه یافتند. تلاطم‌های سیاسی‌ای که اندک‌زمانی بعد، جنگ جهانی اول، فروپاشی نظام قیصری، برپایی جمهوری نخست آلمان، آغاز گسترش تفکرات فاشیستی و سرانجام سقوط جمهوری و بروز جنگ جهانی دوم را از پی آورد، سرنوشتی سهمگینی بود که این دو هرگز با انفعال پذیرای آن نشدند. شرح زندگی این خانوادة بزرگ اشرافی-هنری چشم‌انداز همه سویه به روی تاریخ آلمان و اروپا در سراسر قرن بیستم باز می‌کند.

نظر شما