شناسهٔ خبر: 52922 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

نظریه‌های مطالعات کلاسیک

نظریه کتاب حاضر چکیده‌ای است از نظریه‌های برجسته‌ترین اندیشمندان مطالعات کلاسیک و سایر رشته‌های علوم انسانی که آشنایی با آنها برای رشتة مطالعات کلاسیک ضرورت دارد.

نظریه‌های مطالعات کلاسیک

لوئیس ا.هیچکاک

مترجم: عبدالله کریم‌زاده، حسین صبوری

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

تعداد صفحه: ۴۲۵ صفحه

قیمت: ۲۱ هزار تومان

طی دو سدة اخیر، در مطالعات کلاسیک هیچ نظریة جامع وحدت‌بخشی نمی‌توان یافت که بتواند به تمام مسائل کلاسیک بپردازد و چنین نظریه‌ای هرگز ظهور نخواهد کرد. موضوع مطالعات کلاسیک روزبه‌روز متنوع‌تر می‌شود. یادگیری رویکردهای نظری جدید و قدیم اغلب دشوار است؛ به این دلیل که نقطة شروع آن مشخص نیست. کتاب حاضر چکیده‌ای است از نظریه‌های برجسته‌ترین اندیشمندان مطالعات کلاسیک و سایر رشته‌های علوم انسانی که آشنایی با آنها برای رشتة مطالعات کلاسیک ضرورت دارد.

نظر شما