شناسهٔ خبر: 53123 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

مجموعه پنج جلدی فلسفه رنگ منتشر شد

این دوره پنج جلدی با عناوینی چون هفت رنگ فلسفی، نظریه‌های فیلسوفان اسلامی درباره رنگ، بررسی نظریه‌های فلسفی معاصر دربارۀ رنگ و ... منتشر شده است.

به گزارش فرهنگ امروز؛ کاظم استادی در پنج جلد کتاب به فلسفه رنگ و نظریه های فلسفی در این حوزه پرداخته است:

۱ـ هفت رنگ فلسفی، (۵۲۸ص) تألیف: کاظم استادی. توسط نشر: تولید و پخش کتاب ارزشمند، در تابستان ۱۳۹۶ش، با شمارگان پانصد نسخه، به عنوان چاپ اول منتشر شده است.

ـ این کتاب، سعی دارد تا اهمیت موضوع پرداختن به هستی و چیستی رنگ، به عنوان یکی از جلوه‌های ادراک انسان، مورد پژوهش، دقت و ارزیابی فلسفی قرار دهد؛ و ضمن برشمردن نظریه‌های مختلف ادراک رنگ، توجه دقیقی به علت‌های ناقصۀِ وجودی رنگ داشته باشد؛ و درجۀ اهمیت هر یک از آنها را روشن سازد. توجه به این‌ها، مقدماتی هستند که عدم دقت در آنها، درکِ «چیستی رنگ» را برای ما دچار اخلال می‌نماید. در آخر؛ نویسنده با تشریح برخی پیچیدگی‌های خاص این پژوهش، ضمن رد نظریۀ «ادراک درونی» و نیز نظریۀ «ادراک بیرونی» رنگ، درصدد است تا نظریه خود را که «فرآیند رنگ» می‌باشد، ارائه دهد.

....................................................................................................................

۲ـ نظریه‌های فیلسوفان اسلامی درباره رنگ، (۵۲۴ص) تألیف: کاظم استادی. توسط نشر: تولید و پخش کتاب ارزشمند، در تابستان ۱۳۹۶ش، با شمارگان پانصد نسخه، به عنوان چاپ اول منتشر شده است.

ـ در این کتاب، ضمن نقل تاریخچه مختصر علم بصریات در فلسفۀ یونانی و اسلامی و نیز نقل اقوال گوناگون در کیفیت ابصار، دیدگاه‌های فیلسوفان اسلامی پیرامون رنگ را ذکر می‌کند؛ سپس توجه خوانندگان را به نقل و بررسی مسأله رنگ توسط ابن‌سینا و حواشی خواجه نصیرالدین طوسی نصیر و عبدالرزاق لاهیجی جلب می‌کند؛ چراکه با صرف نظر از مطالب و نظریه‌هایی که برخی از متصوفه و عرفا، (همانند محمد کریم خان کرمانی) که پیرامون رنگ دارند و قالب شهودی دارد، می‌توان گفت که اقوال فیلسوفان در طبیعیات، از ابن‌سینا تا کنون در فلسفه اسلامی، تغییرات قابل توجهی نداشته است، و با کمی تفاوت، همان عبارات و مطالب ابن‌سینا دربارۀ رنگ است، که در کتب بعدی نیز منتقل شده است.

....................................................................................................................

۳ـ بررسی نظریه‌های فلسفی معاصر دربارۀ رنگ، (۱۵۴ص) تألیف: کاظم استادی. توسط نشر: تولید و پخش کتاب ارزشمند، در تابستان ۱۳۹۶ش، با شمارگان پانصد نسخه، به عنوان چاپ اول منتشر شده است.

ـ این کتاب، ترجمه مدخل «رنگ» از دانشنامه فلسفی استنفورد می‌باشد، که برای اولین بار به زبان فارسی، در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد. این نوشتار، شامل تمامی نظریه‌های اصلی فیلسوفان معاصر غربی، پیرامون چیستی رنگ می‌باشد که به صورت خلاصه و دسته بندی شده، توسط جِی. بی.  ماند نوشته و توسط سرکار خانم زینب بخشی و کاظم استادی ترجمه و تنظیم شده است.

....................................................................................................................

۴ـ در شناخت سه رنگ اصلی، (۱۳۶ص) تألیف: کاظم استادی. توسط نشر: تولید و پخش کتاب ارزشمند، در تابستان ۱۳۹۶ش، با شمارگان پانصد نسخه، به عنوان چاپ اول منتشر شده است.

ـ تا چندی قبل، این عقیده وجود داشت که رنگ‌های «زرد، آبی و قرمز» سه رنگ اصلی هستند. در حال حاضر، این عقیده رایج شده است که؛ در رنگ‌های چاپی یا دستی، همان سه رنگ را رنگ‌های اصلی می‌دانند و در رنگ‌های غیرچاپی یا رنگ‌های نوری، سه رنگ «سبز، آبی و قرمز» را رنگ‌های اصلی می‌دانند. نوشتار حاضر در صدد است تا با طرح اصل‌هایی، عقیده و باور رایج پیرامون رنگ‌های اصلی را ابطال نماید، و باور جدیدی را ایجاد نماید که در آن، لفظ «اصلی» برای «رنگ‌ها»، بی‌معناست. در این نظریه، هیچ رنگی، «اصلی» خطاب نخواهد شد و شاید بتوان از جهت دیگر، «هر رنگی» را اصلی دانست.

....................................................................................................................

۵ـ کتابشناسی رنگ و فلسفه، (۲۲۶ص) تألیف: کاظم استادی. توسط نشر: تولید و پخش کتاب ارزشمند، در تابستان ۱۳۹۶ش، با شمارگان پانصد نسخه، به عنوان چاپ اول منتشر شده است.

ـ در این کتاب، حدود چهارصد مقاله و کتاب فلسفی، پیرامون «چیستی رنگ» از فیلسوفان معاصر غربی معرفی شده است؛ که غالباً در شصت اخیر نوشته و منتشر شده‌اند. همچنین، تعداد انگشت شماری کتاب و مقاله فارسی پیرامون چیستی رنگ در آن معرفی شده است. این کتاب دارای فهرست‌هایی، جهت ارجاع و جستجوی بهتر موضوعات، بر اساس، نام نویسنده، نام کتاب یا مقاله، تاریخ و ... می‌باشد.

ـ قیمت دوره پنج جلدی این مجموعه کتاب، یکصد و بیست هزار تومان، اعلام شده است.

نظر شما