شناسهٔ خبر: 53339 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

خدمات متقابل فلسفه و علوم انسانی در ایران معاصر چیست؟

کتاب «خدمات متقابل فلسفه و علوم انسانی در ایران معاصر» عنوان اثر جدید مالک شجاعی‌جشوقانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به تازگی روانه کتابفروشی‌ها شده است.

خدمات متقابل فلسفه و علوم انسانی در ایران معاصر چیست؟

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از ایبنا؛  کتاب «خدمات متقابل فلسفه و علوم انسانی در ایران معاصر» در چهارده گفتار به مباحثی چون چیستی و مسائل فلسفه علوم انسانی، روشنگری به مثابه بنیاد علوم انسانی مدرن، بنیادهای فلسفی علوم انسانی، دیدگاه‌ها در باب سهم دیلتای در فلسفه علوم انسانی معاصر، مسائل علوم انسانی در ایران معاصر، تجربه ایرانی مواجهه با علوم انسانی مدرن و خدمات متقابل علوم انسانی ـ اجتماعی در ایران معاصر پرداخته است.

از فلسفه علوم انسانی چه درس‌هایی برای توسعه علمی ایران می‌توان آموخت؟ مناسبات فکری استاد مطهری و علوم انسانی، مناسبات فلسفه دین، کلام جدید و علوم انسانی، نسبت فلسفه‌ فرهنگ و علوم انسانی، اهمیت مک اینتایر برای فلسفه معاصر ایران، نسبت مک‌اینتایر با فلسفه‌ معاصر ایران، سرآغازهای رویکرد ترجمه فرهنگی به فلسفه و علوم انسانی، تجربه ایرانی مواجهه با فلسفه علم و... پرداخته است.

به گفته مولف، در مقدمه این اثر، وجه مشترک همه این گفتارها تاملی فلسفی ـ تحلیلی در باب مناسبات دین ـ فلسفه و علوم انسانی با نگاه ویژه به وضعیت تفکر در ایران معاصر بوده است. به نظر می‌رسد در بهترین حالت، این مجموعه می‌تواند به مثابه گامی نه چند کوچک و نه چندان استوار برای بهره‌گیری از آموخته‌های فلسفی یک پژوهشگر در جهت فهم مسائل فلسفه و علوم انسانی در ایران معاصر باشد.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم: «می‌توان به طرح این ایده پرداخت که پارادایم‌های سه‌گانه علوم انسانی، ناظر به جامعه غربی است و پارادایم پوزیتیویستی در صدد «تبیین قانونمند» و به یک معنا تاسیس و تقویم جامعه مدرن غربی با محوریت علم جدید است، پارادایم هرمنوتیکی در صدد «فهم مقاصد و معانی» این جامعه مدرن غربی است و پارادایم انتقادی در صدد «آسیب شناسی، نقد و حتی گذار» از این وضعیت پیش آمده است.

از این جهت می‌توان گفت که پارادایم پوزیتیویستی مسیر عبور از جامعه (و حتی سبک زندگی ) سنتی به جامعه (سبک زندگی) مدرن را هموار کرده، پارادایم هرمنوتیکی در صدد فهم مدرنیته تحقق یافته در سبک زندگی و جامعه غربی است و پارادایم انتقادی (که همسو با مضامین فکری اندیشمندان کلیدی پست مدرن) است به فکر درمانگری، آسیب شناسی و بعضا عبور از این گفتمان و سبک زندگی مسلط است.

کتاب «خدمات متقابل فلسفه و علوم انسانی در ایران معاصر » نوشته مالک شجاعی‌جشوقانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در 250 صفحه به بهای 15 هزار تومان از سوی انتشارات موسسه فرهنگی هنری پویه مهر اشراق منتشر شده است.

نظر شما