شناسهٔ خبر: 53404 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

اجرای فاز دوم بازنگری برنامه های درسی با قدمت بیش از ۵ سال

معاون آموزشی وزارت علوم از اجرای فاز دوم بازنگری برنامه های درسی با قدمت بیش از ۵ سال خبر داد.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ مجتبی شریعتی نیاسر درباره بازنگری برنامه های درسی گفت: از سال ۹۴ تمام برنامه های درسی، مورد بررسی قرار گرفت، از مجموع قریب به ۳ هزار برنامه درسی در رشته محل های مختلف، ۸۰۰ برنامه درسی، بیش از ۱۰ سال قدمت داشتند.

وی ادامه داد: برهمین اساس در سال  ۹۴ کارگروه هایی را فعال کردیم تا این ۸۰۰ مورد برنامه درسی قدیمی شده را بازنگری کنند، تمامی این برنامه های درسی به روز شد. رویکرد به روز کردن این برنامه ها، با کارآفرینی و کاربردی کردن بوده است.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: براین اساس بخش هایی از دروس که می توانند درمیدان عمل تعریف شوند، به برنامه درسی اضافه شدند.

وی ادامه داد:  در فاز دوم بازنگری برنامه های درسی بنا را بر این گذاشته ایم که تمام برنامه های درسی که بیش از ۵ سال قدمت دارند را بازنگری کنیم به اعتقاد من باید این کار هر 5 سال یکبار انجام شود.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: از اردیبهشت سال ۹۵ دانشگاه‌های سطح یک، این اختیار را داشتند که برنامه های درسی دانشگاه خود را بازنگری کرده و برنامه های درسی را به روز کنند.

وی افزود:  سایر دانشگاه های غیر سطح یک که تفویض اختیار  بازنگری برنامه های درسی به آنها ارائه نشده، می توانند از برنامه های درسی که دانشگاه های سطح یک آن را بازنگری کرده اند الگو گرفته و استفاده کنند، ممکن است یک دانشگاه سطح سه از برنامه دانشگاه شریف و یا یک دانشگاه دیگر از برنامه دانشگاه تهران استفاده کند که این موضوع مشکلی ندارد.

نظر شما