شناسهٔ خبر: 53747 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

باز پس‌گیری دانشگاه هنر منوط به تامین بودجه است

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: تفاهم ها برای بازپس‌گیری زمین دانشگاه هنر انجام شده اما عملیاتی شدن این موضوع منوط به تامین بودجه است.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ احمد معتمدی  گفت: تمام تفاهم ها برای بازپس‌گیری زمین دانشکده هنر از سوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر صورت گرفته اما درحال حاضر معطل تامین بودجه هستیم.

وی افزود: باید مبلغی را به عنوان معوض به دانشگاه هنر پرداخت کنیم.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: درحال حاضر بخشی از فعالیت های دانشگاه هنر که در ضلع غربی این دانشگاه است کاهش یافته اما تخیله کامل این فضا منوط به پرداخت پول است.

طبق تفاهم صورت گرفته قرار است فضای فیز یکی دانشگاه هنر که در ضلع غربی دانشگاه امیرکبیر قرار دارد به این دانشگاه بازگرداننده شود.

نظر شما