شناسهٔ خبر: 53793 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

احیای علوم سیاسی، گفتاری در پیشه سیاستگری

بشیریه تألیف این کتاب تلاشی در راه احیای سیاست به منزله‌ حکمت عملی و دانش تجویزی است.

احیای علوم سیاسی، گفتاری در پیشه سیاستگری

حسین بشیریه

ناشر: نی

تعداد صفحه: ۱۶۰ صفحه

قیمت: ۱۴ هزار تومان

اهداف و غایات زندگی سیاسی چیست؟ چگونه و با چه ابزاری می‌توان به آن اهداف دست یافت؟ حسین بشیریه در  کتاب احیای علوم سیاسی: گفتاری در پیشه‌ سیاستگری، می‌کوشد توضیح دهد که چرا در سده‌ اخیر «علوم سیاسی» از مواجهه با چنین پرسش‌هایی اجتناب می‌کند. به باور او، با استیلای اثبات‌گرایی و رفتارگرایی بر حوزه‌ مطالعات سیاسی و تأکید بر «توضیح و تبیین» زندگی سیاسی به جای تدبیر و اصلاح و تغییر آن، دانش سیاست رسالت و فایده‌ خود را از دست داده است. در دانشِ اثباتی سیاست جنبه‌های متنوع زندگی سیاسی به «داده»های عینی و بی‌روح تقلیل می‌یابد و علوم سیاسی، بر اثر غفلت از غایات و اهداف و پرهیز از تأمل در راه‌های نیل به زندگی عادلانه و در شأنِ کرامتِ انسانی، به دانشی بی‌معنا و بی‌ثمر بدل شده است.

تألیف این کتاب تلاشی در راه احیای سیاست به منزله‌ حکمت عملی و دانش تجویزی است.

نظر شما