شناسهٔ خبر: 53879 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

آثار و افکار احسان نراقی نقد می شود

نشست بررسی و نقد آثار، افکار و کوشش های علمی و اجتماعی احسان نراقی در انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می شود.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ به همت انجمن جامعه شناسی ایران و دبیرخانه سلسله سمینارهای جامعه شناسان ایرانی و جامعه ایرانی نشست بررسی و نقد آثار، افکار و کوشش های علمی و اجتماعی احسان نراقی در انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می شود.

در این نشست مهران سهراب زاده، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه کاشان درباره موضوع احسان نراقی و مبحث توسعه فرهنگی و کرامت الله راسخ درباره موضوع احسان نراقی و سنت گرایی بازتابی سخنرانی می کند.

نشست نامبرده روز یکشنبه ۶ اسفندماه ساعت ۱۵ در سالن انجمن جامعه شناسی واقع در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود.

نظر شما