شناسهٔ خبر: 54010 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

گزارشگر رازهای نهفت مقالاتی در تحلیل آثار و اندیشه‌های هنریک ایبسن

ایبسن با آثار ایبسن بود که زن برای نخستین بار رخصت یافت در سینمای فردی تمام‌عیار-فردی تام و تمام و درخور توجه، فردی مستقل از مردان موجود در صحنه نمایش- در صحنه عرض‌اندام کند.

گزارشگر رازهای نهفت

مقالاتی در تحلیل آثار و اندیشه‌های هنریک ایبسن

اصغر رستگار

ناشر: نگاه

تعداد صفحه: ۳۱۴ صفحه

قیمت: ۲۵ هزار تومان

چنین نیست که نمایشنامه‌های ایبسن صرفاً-یا حتی عمدتاً- به زن و مسائل زنان بپردازد. مجموعه‌ای که ایبسن از چهرة مردان فراهم کرده است. هم بدان‌سان، چشم‌گیر و تحسین‌انگیز است. منتها، با آثار ایبسن بود که زن برای نخستین بار رخصت یافت در سینمای فردی تمام‌عیار-فردی تام و تمام و درخور توجه، فردی مستقل از مردان موجود در صحنه نمایش- در صحنه عرض‌اندام کند؛ و این یقیناً از دریچة ذهنیت حاکم بر عصر ویکتوریا شایسته و پسندیده نبود.

نظر شما