شناسهٔ خبر: 54084 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

دولت و تجربه‌های مدنی در ایران

دولت این کتاب حاصل پژوهشی است که موسسه رحمان از سال ۱۳۹۳ آغاز کرد و طی آن به بررسی نقاط ضعف و مسائل اساسی مرتبط با قوانین و ملزومات نهادهای مدنی پرداخت.

دولت و تجربه‌های مدنی در ایران

پژوهشی با محوریت آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد

مصوب هیئت وزیران (شهریور ۱۳۹۵)

جمعی از پژوهشگران

ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

تعداد صفحه: ۱۵۳ صفحه

قیمت: ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان

این کتاب حاصل پژوهشی است که موسسه رحمان- به‌عنوان سازمانی غیردولتی در حوزه پژوهش‌های اجتماعی- از سال ۱۳۹۳ آغاز کرد و طی آن به بررسی نقاط ضعف و مسائل اساسی مرتبط با قوانین و ملزومات نهادهای مدنی پرداخت. این پژوهش با محوریت « آیین‌نامة تشکل‌های مردم‌نهاد- مصوب هیئت وزیران (شهریور ۱۳۹۵)» و بر اساس فعالیت نهادهای مدنی در ایران در شاخه محیط زیست، آسیب‌های اجتماعی، کودکان، زنان و .. تهیه شده است.

نظر شما