شناسهٔ خبر: 54172 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

مراتب ثبت ۲۸ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی به استاندار تهران ابلاغ شد

رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، امروز دوشنبه ۲۱ اسفند در دو نامه‌ جداگانه به استاندار تهران، مراتب ثبت ۲۸ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی را به او ابلاغ کرد.

به‌گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛  در نامه اول علی‌اصغر مونسان معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خطاب به محمدحسین مقیمی استاندار تهران آمده است: «در اجرای قانون راجع‌به حفظ آثار ملی، مصوب آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی و نظام‌نامه اجرایی آن، مصوب ۱۳۱۱ هیئت وزرا، بند ج از ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب بهمن ۱۳۶۴ مجلس شورا و بند ششم از ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۲ آیین‌نامه حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور، مصوب ۱۳۸۱ شورای امنیت کشور، فصل دوم آیین‌نامه مدیریت، سامان‌دهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی‌تاریخی منقول مجاز مصوب ۱۳۸۴ هیئت وزیران، مراتب ثبت ۲۱ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی به شرح زیر، محل نگهداری:  استان تهران، شهر تهران، خیابان امام خمینی، نبش خیابان سی تیر، موزه ملی ایران، که پس از تشریفات قانونی لازم در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، اعلام می‌شود.

۱- نقش برجسته بارعام، تالار خزانه تخت جمشید (شماره اموالی ۱-۲۰۰۱) شماره ثبت ۶۱۸ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۶

۲- نقش برجسته شیر و لوتوس کاخ تچر تخت جمشید (شماره اموالی ۲-۲۰۰۲) شماره ثبت ۶۱۹ مورخ ۱۱/۵/۹۶

۳- آجر لعابدار با نقش لوتوس، آپادانا تخت جمشید (شماره اموالی ۳-۳۰۰۳) شماره ثبت ۶۲۰ مورخ ۱۱/۵/ ۱۳۹۶

۴- آجر لعابدار منقوش به دو شیر بالدار با سر انسان، آپادانا شوش (شماره اموالی ۴-۳۰۰۴) شماره ثبت ۶۲۱ مورخ ۱۱ / ۵/ ۱۳۹۶

۵- نقش برجسته مرد بالدار، کاخ تچر تخت جمشید (شماره اموالی ۸-۲۰۰۸) شماره ثبت ۶۲۲ مورخ ۱۱/۵/ ۱۳۹۶

۶- سرستون گاو بالدار با سر انسان، تخت جمشید (شماره اموالی ۱۱-۲۰۱۱) شماره ثبت ۶۲۳ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۶

۷- پلکان، تالار شورا تخت جمشید (شماره اموالی ۱۲-۲۰۱۲) شماره ثبت ۶۲۴ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۶

۸- نقش برجسته نبرد مرد و شیر، کاخ تچر تخت جمشید (شماره اموالی۱۳-۲۰۱۳) شماره ثبت ۶۲۵ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۶

۹- لوح سیمین، تخت جمشید (شماره اموالی ۲۹-۲۰۲۹) شماره ثبت ۶۲۶ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۶

۱۰- سنگ وزنه با سر شیر، معبد فرترکه تخت جمشید، (شماره اموالی ۱۲۱-۲۱۲۱) شماره ثبت ۶۲۷ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۶

۱۱- سنگ وزنه با کتیبه سه‌زبانه داریوش، خزانه تخت جمشید (شماره اموالی ۱۲۲- ۲۱۲۲) شماره ثبت ۶۲۸ مورخ ۱۱/ ۵/ ۱۳۹۶

۱۲- کاسه مرمری پایه‌دار، تالار خزانه تخت جمشید، (شماره اموالی ۱۹۷-۲۱۹۷) شماره ثبت ۶۲۹ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۶

۱۳- سینی سنگی، تالار خزانه تخت جمشید (شماره اموالی ۱۹۹-۲۱۹۹) شماره ثبت ۶۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۶

۱۴- هاون و دسته‌هاون، تالار خزانه تخت جمشید (شماره اموالی ۲۲۱- ۲۱۲۱ و ۲۲۲- ۲۲۲۲) شماره ثبت ۶۳۱ مورخ ۱۱/۵/ ۱۳۹۶

۱۵- سینی سنگی، تالار خزانه تخت جمشید (شماره اموالی ۳۳۵-۲۲۳۵) شماره ثبت ۶۳۲ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۶

۱۶- مجسمه گاو با کتیبه هیروگلیف، تخت جمشید (شماره اموالی ۳۳۸- ۲۲۳۸) شماره ثبت ۶۳۳ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۶

۱۷-  ستون و سرستون گاو، آپادانا تخت جمشید (شماره اموالی ۳۹۷-۲۲۹۷) شماره ثبت ۶۳۴ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۶

۱۸- وزنه سنگی به شکل مرغابی، تخت جمشید (شماره اموالی ۴۱۹-۲۴۱۹) شماره ثبت ۶۳۵ مورخ ۱۱/۵/ ۱۳۹۶

۱۹- کاسه سیمین با نقش لوتوس، تخت جمشید (شماره اموالی ۴۱۹- ۲۴۱۹) شماره ثبت ۶۳۶ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۶

۲۰- بشقاب پایه‌دار، تالار خزانه تخت جمشید (شماره اموالی ۹۶۱- ۲۹۶۱) شماره ثبت ۶۳۷ موزخ ۱۱/۵/ ۱۳۹۶

۲۱- بشقاب سنگی با کتیبه ارامی، تالار صدستون تخت جمشید (شماره اموالی ۹۷۴- ۲۹۷۴ شماره ثبت ۶۳۸ مورخ ۱۱/۵/ ۱۳۹۶)

معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در نامه دوم خود به محمدحسین مقیمی استاندار تهران، مراتب ثبت ۷ اثر منقول فرهنگی تاریخی دیگر به شرح زیر را نیز به او ابلاغ کرد.

۱- نقاشی چهره آقاعبدالله رخت‌دار، اثر صنیع الملک (۴۷۳۳) شماره ثبت ۶۴۸ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۶

۲- نقاشی چهره آقاجبار پیشخدمت تبریزی، اثر صنیع الملک (شماره اموالی ۴۷۳۵) شماره ثبت ۶۴۹ مورخ ۱۱/۵/ ۱۳۹۶

۳- نقاشی چهره حاجی‌محمد بیگ‌ابری پیشخدمت، اثر صنیع الملک (شماره اموالی ۴۷۳۹) شماره ثبت ۶۵۰ مورخ ۱۱/۵/ ۱۳۹۶

۴- نقاشی چهره غلامحسین‌خان پیشخدمت، اثر صنیع الملک (شماره اموالی ۴۷۴۱) شماره ثبت ۶۵۲ مورخ ۱۱/۵/ ۱۳۹۶

۵- شمایل مذهب حضرت محمد (ص) اثر صنیع الملک (شماره اموالی ۴۹۸۲) شماره ثبت ۶۵۲ مورخ ۱۱/۵/ ۱۳۹۶

۶- نقاشی چهره آقااسماعیل پیشخدمت سلام، اثر صنیع الملک (شماره اموالی ۴۷۴۰) شماره ثبت ۶۵۳ مورخ ۱۱/۵/ ۱۳۹۶

۷- نقاشی چهره منسوب به امیرکبیر، اثر صنیع الملک (شماره اموالی ۴۷۴۲) شماره ثبت ۶۵۴ مورخ ۱۱/۵/ ۱۳۹۶ 

نظر شما