شناسهٔ خبر: 54196 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

جامعه‌شناسی پس از پست‌مدرنیسم منتشر شد

کتاب جامعه شناسی پس از پست‌مدرنیسم اثر دیوید اوئن با ترجمه «محمدرضا زمردی» از سوی انتشارات ماهریس در ۴۰۸ صفحه منتشر شد.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ این کتاب مجموعه‌ای از مقالات با موضوعات مختلفی مانند جنسیت، نژاد و قومیت، جرم شناسی و انحرافات، حقوق، امور جنسی، عواطف و تاثرات، پزشکی و بدن است. استدلال کتاب حاضر این است که اشتباه است اگر پست مدرنیسم را تهاجمی مهلک به آنچه جامعه شناسان در عمل انجام می دهند، تصور کنیم.
مولفان گفتارهای این کتاب هویت جامعه شناسی پس از پست مدرنیسم را به مثابه قرارگاهی مجادله انگیز در نظر می گیرند که امکان بازاندیشی در کسب و کار جامعه شناسی را به دست می‌دهد. آنها نشان می‌دهند که چگونه باید با این بازاندیشی برخورد کرد و برخی از پیامدهای بالقوه آن را چطور باید دنبال کرد.

 در مقدمه کتاب نیز دیوید اوئن نوشته است: این کتاب، متنی آخرالزمانی نیست و قصد اعلام مرگ جامعه شناسی را نیز ندارد. در عوض مروری اجمالی است به تحولات جاری در جامعه شناسی و حوزه های اصلی آن در پرتو چالش پست‌مدرن با جامعه شناسی معاصر. پرسش طرح شده با مولفان این مجموعه، با در نظر گرفتن زمینه های خاص علایق آنها، این بوده است که با توجه به چالش پست مدرن، به چه شیوه هایی می توان عمل جامعه شناسی را به بهترین نحو تداوم بخشید؟ لذا هر بخش این اثر را می‌توان گفت و گویی در یک مباحثه در نظر گرفت، بحث‌هایی که در خصوص ویژگی جامعه‌شناسی از یک سو و ماهیت چالش پست مدرن با جامعه‌شناسی از سوی دیگر، همدیگر را قطع می‌کنند، گاهی درهم پیچیده و حتی درهم می‌آمیزند. گفت و گوهای این حوزه، موجب تکثر مواضع در گفتمان جامعه‌شناسی معاصر می‌شود. از این رو مجموعه حاضر نیز استثنایی بر این وضعیت نیست. به هر روی، همین بحث و جدل‌ها هستند که میدان اساسی را برای تامل بر وضعیت این رشته علمی فراهم می‌کنند.

 پست مدرنیسم به کرات به منزله ضربه ای مرگبار به جامعه شناسی توصیف شده است. استدلال کتاب حاضر این است که اشتباه است اگر پست مدرنیسم را تهاجمی مهلک به آنچه جامعه شناسان در عمل انجام می دهند، تصور کنیم. مولفان گفتارهای این کتاب هویت جامعه شناسی پس از پست مدرنیسم را به مثابه قرارگاهی مجادله انگیز در نظر می گیرند که امکان باز اندیشی در کسب و کار جامعه شناسی را به دست می دهد. آنها نشان می دهند که چگونه باید با این بازاندیشی برخورد کرد و برخی از پیامدهای بالقوه آن را چطور باید دنبال کرد . باری مؤلفان فصول این کتاب که در حوزه تخصصی خود صاحب نظر هستند می کوشند آثار و نتایج ظهور پست مدرنیسم را در آن حوزه جامعه شناسی مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهند. بنابراین کتاب تصویری از تحولات جامعه شناسی در دوره پست مدرنیسم ارائه می دهد.

کتاب جامعه شناسی پس از پست‌مدرنیسم اثر دیوید اوئن با ترجمه «محمدرضا زمردی» از سوی انتشارات ماهریس در ۴۰۸ صفحه به قیمت۰۰۰ ۳۰۴ ریال منتشر شده است.

نظر شما