شناسهٔ خبر: 54274 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

حقوق شهروندی زنان در ایران بین دو انقلاب

حقوق این کتاب به بررسی وضعیت حقوق شهروندی زنان در ایران بین انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی می‌پردازد.

حقوق شهروندی زنان در ایران بین دو انقلاب

هادی نوری/ صدیقه مسیب‌نیا فخبی

ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

تعداد صفحه: ۲۴۰ صفحه

قیمت: ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان

به‌رغم شکل‌گیری روند آگاهی نسبی در زنان- در دوره مشروطه- زنان امکان طرح خواسته‌ها و مطالبات خویش را تادهة ۱۳۲۰ نیافتند. تنها هنگامی که در پایان حکومت پهلوی اول، فضای باز آزادی و دموکراسی نسبی برای جامع فراهم آمد، زنان نیز امکان طرح خواسته‌هایشان را پیدا کردند و توانستند خود را در قالب تشکل‌های ویژة زنان سازماندهی کنند. این کتاب به بررسی وضعیت حقوق شهروندی زنان در ایران بین انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی می‌پردازد.

نظر شما