شناسهٔ خبر: 54389 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

کتاب «الگوهای عدالت‌طلبی در ایران معاصر» منتشر شد

کتاب «الگوهای عدالت‌طلبی در ایران معاصر» نوشته مصطفی ساوه‌درودی توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛  کتاب «الگوهای عدالت‌طلبی در ایران معاصر» نوشته مصطفی ساوه‌درودی با موضوع عدالت اجتماعی ـ جنبه‌های مذهبی ـ اسلام ـ ایران ـ تاریخ توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

موضـوع عدالـت یکی از مباحث ریشـه‌ای در بررسی تحـولات ایران بوده است و هر یک از جریان‌های فکری ـ سیاسی ایران معاصر در بستـر تاریخـی و منطـق موقعیت اجتمـاعی، محـورهای متفاوتـی (نظیـر عـدالت، آزادی و قانون) را برای بیان جهت گیری و اعلام مواضع خود برگزیده‌اند که در بسیاری از موارد منجر به بروز چالش‌های اساسی در جامعه شده است.

این کتـاب با هـدف تبییـن چرایـی تحرکـات جریان‌های فکری ـ سیاسی ایران معاصر و نوع نگاه آن‌هـا به عدالت، تحلیلـی از فرآیند گفتار عدالت‌طلبی در منظومه فکری این جریان‌ها ارائه داده است.

«الگوهای عدالت‌طلبی در ایران معاصر» در ۴۱۶ صفحه با قیمت ۳۵ هزارتومان روانه بازار نشر شده است.

نظر شما