شناسهٔ خبر: 54391 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

«درباره نظام دانش» تألیف ابراهیم توفیق منتشر شد

کتاب «درباره نظام دانش» نوشته ابراهیم توفیق توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی منتشر شد.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ کتاب «درباره نظام دانش» نوشته ابراهیم توفیق توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی منتشر شد.

این اثر شامل ۱۰ بخش با عناوینی چون جامعه دوره گذار و گفتمان پسااستعماری- تاملی در بحران علوم اجتماعی در ایران، پیستی جامعه شناسی «شرقی»، تاملی معرفت شناختی برجامعه شناسی آکادمیک در ایران، تاملی در گسست میان تاریخ و جامعه شناسی در ایران، مدرنیته ایران جدی نگرفته شده است، جامعه شناسی ما ضدتاریخی است، تاملی در شرایط امکان یک جامعه شناسی تاریخی انتقادی، تعلق زمان حال: موانع اندیشیدن به دولت در ایران، «نظریه آزمایی» یا گفتگو با نظریه؟، پرسش «علل عقب ماندگی ما» و فکر تاریخی نخبه گرا است.

دربخشی از این اثرآمده است: درمیان منتقدین توافقی عام برسراین وجود دارد که علوم اجتماعی ما کپی ناقصی است از «اصلی» که جهانی و جهان شمول فهمیده می شود، «اصلی» که همچون آئین های «آینده» گریزناپذریر را به تصویر می کشد و ما در مقایسه خود با آن به تشخیص آسی شناسانه «نواقص» خود می  رسیم. گفته می شود که با وجود دهه های  بسیاری که از شکل گیری علوم لجتماعی گذشته اسا، ما هنور در وضعیت تاسیس  و حتی پیشاتاسیس قرارداریم.دخالت گری و تعیین تکلیف های حوزه سیاست برای حوزه علم، بوروکراتیسم حاکم بر آکادمی، عدم شکل گیری اجتماعات و پارادایم های علمی، فقدان مکاتب فکری و برنامه های پژوهشی، درجازدن درمعرفت شناسی دوران سنت و چیرگی رئالیسم خام و.. همگی نشانه های این عدم تاسیس هستند.

کتاب «درباره نظام دانش» در ۲۴۴ صفحه با تیراژ ۷۰۰ نسخه و قیمت ۱۲ هزارتومان توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی روانه بازار نشر شده است.

نظر شما