شناسهٔ خبر: 54539 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

طراحی نرم افزار ثبت فعالیت هیات علمی متناسب با ماموریت دانشگاه

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از طراحی یک نرم افزار برای هیات علمی دانشگاه جهت ثبت فعالیت متناسب با ماموریت های دانشگاه در حوزه تحول آموزش خبر داد.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ دکتر امیرمحسن ضیایی درباره برگزاری سیزدهمین جشنواره آموزشی دانشگاه خاطرنشان کرد: این جشنواره فرصتی است تا فعالیت های آموزشی دانشگاه، اعضای هیات علمی، فراگیران، بخش ها و فرآیندهای مختلف آموزشی ارزیابی و از ابزار جشنواره برای ارتقای آموزش استفاده شود.

وی مهم ترین هدف سیزدهمین جشنواره آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را نشان دادن الگوهای برتر(Best practices) دانست و افزود: این جشنواره، فضایی برای ارائه فعالیت های سالانه آموزشی در سطح دانشگاهی است که در قالب جشنواره ملی نیز مطرح می شود و به منظر صاحب نظران، اعضای هیات علمی، فراگیران و علاقه مندان می رسد.

ضیایی تاکید کرد: فعالیت ها در بخش های مختلف، طبق فرمت مشخص ارزیابی و توسط کمیته علمی جشنواره نمره داده می شود و بعضی برای جشنواره ملی و بعضی برای جشنواره دانشگاهی مورد تقدیر قرار می گیرند.

وی درباره فرآیندهای برتر، عنوان کرد: فرآیندهای آموزشی که برای انتقال دانش، مهارت و نگرش استفاده می شود، فعالیت های برتر را تشکیل می دهند و اعضای هیات علمی، دانشجویان و حتی کارکنان نیز صاحب این فعالیت ها هستند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: برنامه طرح تحول نظام آموزشی در سطح وزارت بهداشت در حال انجام است که یک نسخه ستادی ملی و یک نسخه دانشگاهی دارد. ما در دانشگاه نسخه دانشگاهی را که به ۱۱ بسته با موضوعات مختلف معطوف است، اجرا می کنیم. بسته در ابتدا باید در سطح دانشگاه به برنامه ای تبدیل شود که بتوان آن را اجرا کرد.

وی تاکید کرد: یکی از این بسته ها، بسته تمایز است. هر دانشگاه در قالب این بسته باید بتواند نشان دهد که یک دانشگاه تمایز یافته و در بعضی از فعالیت هایش برجسته است و در صحنه ملی، منطقه ای و بین المللی می تواند مسائلی را برای کشور حل کند. کمیته هایی برای این موضوع تشکیل داده ایم و در حال انجام آن هستیم.

ضیایی افزود: بسته دیگر، گذار به دانشگاه نسل سوم است که برای رسیدن به آن به نسخه ای مختص دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیاز داریم که با مزایا و ظرفیت های دانشگاه متناسب باشد. در حال حاضر برای این ۱۱ بسته آموزشی حدود ۴۲ کارگروه تشکیل داده ایم که این کارگروه ها برنامه دانشگاهی ما را تدوین می کنند.

وی اظهار داشت: بعضی از آن ها در مرحله اجرا و بعضی هم در مرحله تدوین هستند و امیدواریم که در نیمه اول سال جاری بتوانیم تمامی برنامه های دانشگاه برای رسیدن به برنامه طرح تحول آموزشی را طراحی، تدوین و اجرا کنیم.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اعلام «تمرکز  بر حاکمیت آکادمیک» به عنوان شعار امسال، تاکید کرد: نحوه اداره و حاکمیت دانشگاه باید مبتنی بر دانش و آکادمی باشد. در این رابطه، اعضای هیات علمی محوری ترین ستون هستند و استقلال نظام حاکمیت آکادمیک الزامی ترین اقدام است.

وی با اشاره به نقش اعضای هیات علمی در دانشگاه، یادآور شد: یک هیات علمی در دانشگاه وظیفه دارد که در نقش آموزش، دانش را منتقل و در نقش پژوهش، دانش را تولید کند. همچنین در نقش درمانی، سرویس ارائه و خدمت داشته باشد و دانش را مدیریت کند.

ضیایی افزود: میزان انجام این فعالیت ها در جهت انجام ماموریت های دانشگاه و تاثیرگذاری این عملکردها توسط یکی از اعضای هیات علمی، موضوع اصلی حاکمیت آکادمیک است. در این خصوص نرم افزاری برای هیات علمی طراحی شده است که اعضای هیات علمی، فعالیت های خود را متناسب با ماموریت های دانشگاه در آن ثبت می کنند. براساس این نرم افزار، فعالیت های اعضای هیات علمی تنظیم و متناسب سازی شده و در جهت اهداف قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: سه نوع برنامه را برای دانشگاه درنظر گرفته ایم که شامل برنامه فوری، میان مدت و بلند مدت است. بسته های تحول شامل یک برنامه با بازه درازمدت است. امیدواریم تا پایان دوره مدیریت فعلی دانشگاه که ۳.۵ سال است، بخش های مهمی از برنامه تحول آموزش پزشکی در دانشگاه را اجرا کنیم.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: بخشی از بسته های تحول و فعالیت های اختصاصی دانشگاه جزو برنامه های میان مدت و شامل ۶ برنامه بوده که آغاز شده است. برنامه های فوری و کوتاه مدت نیز که اخیراً شروع شد، بخشی از آن مربوط به تعیین وضعیت فعلی است و بخش دیگر آن شامل مداخلات سریع الاثر برای اصلاح پاره ای از فرآیندهای آموزشی است.

وی گفت: ارتقای چشمگیر کیفیت آموزش پزشکی در بخش های مختلف، هدف مهمی است که در طول اجرای برنامه های آموزشی به آن توجه خواهیم کرد.

نظر شما