شناسهٔ خبر: 54805 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

احمد بن حنبل

احمد بن حنبل این پژوهش نو، با تحقیق و جست و جو در مجموعة وسیعی از منابع و مکاتب موجود، تصویری از زندگی، آثار و مبانی عقیدتی و احادیث ابن حنبل به‌دست می‌دهد بی آنکه فهم آن نیازمند دانش تخصصی عمده‌ای باشد.

احمد بن حنبل

کریستوفر ملچرت

مترجم: محمدرضا مرادی طادی

ناشر: نامک

تعداد صفحه: ۱۶۰ صفحه

قیمت: ۱۵ هزار تومان

احمدبن حنبل، مؤسس و بانی مکتب حنبلی، آخرین مکتب از چهار مکتب تسنن فقه اسلامی است. ابن حنبل قرآن را کلام مستقیم خداوند می‌انگاشت و معتقد بود که باید آن را صوری و تحت‌الفظی خواند و از هر گونه تعبیر و تفسیر و تأویل آن خودداری می‌کرد. تأثیر و نفوذ وی چنان بود که در میان اکثریت غالب علمای دین، در قرن‌ها پس از مرگ او نامش مترادف با تسنن و تعصب اسلامی بود.

این پژوهش نو، با تحقیق و جست و جو در مجموعة وسیعی از منابع و مکاتب موجود، تصویری از زندگی، آثار و مبانی عقیدتی و احادیث ابن حنبل به‌دست می‌دهد بی آنکه فهم آن نیازمند دانش تخصصی عمده‌ای باشد. با توجه به اینکه پیروان او در طول حیاتش در آراء و عقاید وی تجدید نظر می‌کردند، احتمال سوء‌تعبیر و تحریف عقاید ابن حنبل مورد بررسی قرار می‌گیرد و نهایتاً مقدمه‌ای روشنگر و خردمندانه دربارة یکی از بانیان تسنن اسلامی فراهم می‌آید.

نظر شما