شناسهٔ خبر: 54871 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

ایجاد ۲ گروه آموزشی جدید در دانشگاه تربیت مدرس

دو گروه میان رشته ای «انرژی های تجدیدپذیر» و «بیوسنسور» در دانشگاه تربیت مدرس راه اندازی می شود.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ در جلسه شورای راهبردی دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای دانشگاه تربیت مدرس راه اندازی دوگروه «انرژی های تجدیدپذیر» و «بیوسنسور» در این دانشکده تصویب شد.

در راستای حرکت دانشگاه تربیت مدرس به سمت دانشگاه های نسل سوم، همچنین بر اساس اهداف طرح تحول راهبردی و نقش کلیدی دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای در این زمینه، راه اندازی دو گروه میان رشته ای انرژی های تجدید پذیر و سنسور و بیوسنسور با مشخص شدن اعضای اصلی در شورای راهبردی این دانشکده تصویب شد.

بر اساس مصوبات جلسه شورای راهبردی مقرر شد، فعالیت این گروه ها در خصوص ایجاد زمینه های لازم برای طرح و اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی با همکاری اساتید و دانشجویان علاقه مند از رشته ها و دانشکده های مرتبط با این برنامه ها آغاز شود.

هر گروه دارای حداکثر ۵ نفر عضو اصلی و تعدادی همکار است که اعضای اصلی گروه مسئولیت هماهنگی و اجرای برنامه های مذکور را بر عهده دارند و تهیه گزارش ها و برگزاری جلسات مرتبط نیز بر عهده معاون آموزشی دانشکده است.

در راستای حمایت از برنامه های میان رشته ای، مشوق های مالی و حمایت های ویژه برای برنامه هایی که در این گروه ها طرح و اجرا می گردند در نظر گرفته شده است.

نظر شما