شناسهٔ خبر: 55055 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

تاریخ پزشکی

پزشکی ویلیام باینوم در این اثر با بیانی روان،و گاه طنز آمیز،دوهزار و پانصد سال تاریخ پزشکی را به اختصار ولی بسیار عمیق عرضه می کند.

تاریخ پزشکی

ویلیام باینوم

مترجم: فهیمه مخبر دزفولی

ناشر: سینا (حکمت سینا)

تعداد صفحه: ۲۳۲ صفحه

قیمت: ۲۰ هزار تومان

ویلیام باینوم در این اثر با بیانی روان،و گاه طنز آمیز،دوهزار و پانصد سال تاریخ پزشکی را به اختصار ولی بسیار عمیق عرضه می کند.او تاریخ پزشکی را به پنج دوره تقسیم کرده است.وی با تاکید براهمیت بیمارستانهای فرانسه در قرن نوزدهم به عنوان عصر پزشکی  بیمارستانی،دوره های قبل از آن را در دوره پزشکی اجتماعی و آزمایشگاهی دانسته است.باینوم در فصل پزشکی کتابخانه ای،که معاصر قرون وسطی در اروپااست،پزشکی اسلامی وپزشکان برجسته ای چون رازی و ابن سینا را معرفی کرده ،سپس به بازگشت علوم یونانی از طریق ترجمه آثار عربی به لاتین اشاره نموده و به ادامه پیشرفت علوم پزشکی درغروب تا دوره معاصر پرداخته است

نظر شما