شناسهٔ خبر: 55169 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

۷۸ رشته گرایش جغرافیا در سه مقطع منسوخ شد

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی گفت: ۱۱، ۴۹ و ۱۸ رشته گرایش جغرافیا در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری توسط گروه گسترش و برنامه‌ریزی علوم جغرافیایی وزارت علوم منسوخ شد.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ محمدرضا آهنچیان  با اشاره به بازنگری و وضعیت رشته های جغرافیا در گروه گسترش و برنامه‌ریزی علوم جغرافیایی وزارت علوم گفت: در دوره های کارشناسی ۱۱ رشته گرایش جغرافیا منسوخ شده و اکنون فقط دو رشته گرایش جغرافیا در این مقطع فعال است.

وی ادامه داد: رشته جغرافیا و رشته آموزش جغرافیا اکنون در مقطع کارشناسی فعال بوده که رشته آموزش جغرافیا ویژه دانشگاه فرهنگیان است.

وی ادامه داد: در مقطع کارشناسی ارشد جغرافیا ۴۹ رشته گرایش منسوخ شده و در حال حاضر ۲۷ رشته گرایش فعال است. البته بدین معنی نیست که این رشته ها به طور کلی از بین رفته اند بلکه بازنگری شده و با تغییراتی به شکل دیگری در این ۲۷ رشته قرار دارند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی افزود: در دوره دکتری تخصصی نیز ۱۸ رشته گرایش جغرافیا منسوخ شده که در حال حاضر ۶ رشته فعال داریم.

نظر شما